WWR dziecka

 

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)., a także dostęp do nagrania oraz materiałów w PDF.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:

Nagranie  szkolenia z dn. 24.11.2021 r. , dostęp: 3 m-ce

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu. 

77,00 

Brak w magazynie

90-minutowe szkolenie online z 30-minutową sesją Q&Aw Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania i  materiałów

Szkolenie dla nauczycieli

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe informacje i wprowadzenie

Nagranie  szkolenia z dn. 24.11.2021 r. 

Szkolenie jest analizą podstawowych założeń organizacyjnych oraz idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Webinar jest wprowadzeniem dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów rozpoczynających pracę w tym zakresie. Szkolenie kładzie nacisk na prawne oraz teoretyczne podstawy prowadzenia WWR.

Opis szkolenia : 

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę o podstawowe zabawy  stymulujące poszczególne zmysły oraz podstawowe założenia prawne organizacji WWR i kwalifikacji nauczycieli.

Program szkolenia: 

 • WWR- podstawowe założenia.
 • Podstawy prawne.
 • Kwalifikacje kadry prowadzącej WWR.
 • Dokumentacja WWR.
 • Stymulacja zmysłowa.
 • Wsparcie dziecka objętego WWR

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poznasz podstawowe przepisy prawa regulujące organizację WWR.
 • Nauczysz się stymulować zmysły i sferę poznawczą dziecka objętego WWR. .
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy terapeutycznej
 • Otrzymasz  inspiracje do wykorzystania w pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów, a także rodziców dzieci, którzy chcą dowiedzieć się czym jest WWR oraz poznać jego podstawowe założenia. (szkolenie dla osób początkujących)
Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top