Nauczyciel wspomagający – dokumentacja

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Nagranie  szkolenia zd. 18.11.2021 r.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia onlineNiepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Nauczyciel wspomagający – obowiązująca dokumentacja

Nagranie  szkolenia zd. 18.11.2021 r.

Szkolenie online odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować dokumentację swojej pracy.

Program szkolenia online :

  • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego.
  • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela wspomagającego.
  • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela wspomagającego.

Opis szkolenia:

Szkolenie Nauczyciel wspomagający – obowiązująca dokumentacja, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli wspomagających, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego
  • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji
  • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów
  • otrzymasz wzór  IPET, WOPF

Dla kogo jest to szkolenie:

  • Nauczyciel wspomagających , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top