Przygotowanie WOPFU

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF (skrypt do szkolenia), przykładowy wzór WOPFU.

„Przygotowanie WOPFU dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkolenie na online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn. 17.01.2022 r.

Przygotowanie WOPFU dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak to zrobić dobrze?

Opis szkolenia na żywo

Celem jest zapoznanie słuchaczy, w jaki sposób i kiedy przygotować WOPFU, kiedy przeprowadzać diagnozę oraz w jakiej formie opracowywać wymaganą dokumentację.

Program szkolenia :

 • WOPFU w świetle prawa oświatowego – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, specjalistów
 • WOPFU – zasady opracowania, metody zbierania danych.
 • Planowanie diagnozy i jej przeprowadzenie.
 • Redagowanie WOPFU po diagnozie – aspekt praktyczny.
 • Wykorzystanie WOPFU w IPET.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, specjalistów w przygotowywaniu WOPFU.
 • Nauczysz się pisania WOPFU zgodnie z przeprowadzoną diagnozą dziecka/ucznia.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Otrzymają edytowalny wzór WOPFU.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli przedszkolnych
 • rodziców – zainteresowanych niekonwencjonalnym podejściem do nauczania.

Serdecznie porosimy o wyrażenie opinii o szkoleniu, poprzez wypełnienie ankiety.

Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Shopping Cart
Przewiń do góry