Promocja

Teczka pracy pedagoga specjalnego z wariantami

to wykaz dwudziestu niezbędnych dokumentów dla pedagogów specjalnych rozpoczynających swoją karierę.

Dostosowana jest do pracy, na każdym etapie edukacyjnym.

Masz do wyboru dwa warianty zakupu teczki:

 1. Wariant: Teczka pedagoga specjalnego (89 zł).
 2. Wariant: Teczka pedagoga specjalnego + szkolenie online pn. Pedagog specjalny – zadania i kwalifikacje nowego specjalisty (137 zł).

już od: 129,00  już od: 89,00 

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

Teczka pracy pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)

 to wykaz dwudziestu niezbędnych dokumentów dla pedagogów specjalnych rozpoczynających swoją karierę.

Jest dostosowana do pracy na każdym etapie edukacyjnym.

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika Teczki wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail).
To wsparcie w rozpoczęciu zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór),
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór),
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór),
 4. IPET asperger (przykładowy wzór),
 5. IPET ocena efektwnosci do wypełnienia (przykładowy wzór),
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór),
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór),
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór),
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór),
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór),
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową,
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN,
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy,
 14. WOPFU (przykładowy wzór),
 15. Wniosek o objęcie PPP,
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór),
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela,
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia,
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna.
 • sporz./opr. Angelika Perdek – Chabinowska

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. poz. 1717 Data ogłoszenia: 2022-08-17 Data wejścia w życie: 2022-09-01.

Pedagog specjalny – zadania i kwalifikacje nowego specjalisty

Nagranie szkolenia: 31.08.2022 r.

Ważne: jeśli wybrałaś/es wariant 1, szkolenie nie będzie dołączone do teczki.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione nowe zasady zatrudniania w szkołach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, które od 1 września 2022 roku wprowadza nowelizacja przepisów Karty Nauczyciela.

Opis szkolenia:

Prowadząca omówi obowiązujące od 1 września 2022 roku zasady zatrudniania w szkołach/ przedszkolach specjalistów. Ponadto scharakteryzuje obowiązki specjalistów.

Program szkolenia :

 • Zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów.
 • Omówienie sposobu wyliczania minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów, pedagogów specjalnych i psychologów.
 • Pedagog specjalny w katalogu stanowisk.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Wzbogacisz wiedzę na temat zmian w zakresie zatrudniania specjalistów od września 2022 r.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych.

Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Warianty zakupu teczki

Teczka pedagoga specjalnego, Teczka pedagoga specjalnego + szkolenie Pedagog specjalny

Shopping Cart
Przewiń do góry