Promocja

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – kształtowanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego.

Nagranie webinaru, dostęp na koncie użytkownika bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo szkolenie: Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych.

O szkoleniu: Informacje, które pomogą kształtować środowisko edukacyjne i wychowawcze uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ASD).                

Prowadząca:      dr Adriana Kloskowska 

 

44,50 

Brak w magazynie

Nagranie webinaru, dostęp na koncie użytkownika bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo jest to szkolenie: 

Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych.

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska: 

Informacje, które pomogą kształtować środowisko edukacyjne i wychowawcze uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ASD).

Opis szkolenia: 

Żaden człowiek nie jest nigdy całkowicie i na zawsze obcy dla drugiego człowieka. Człowiek należy do człowieka. Człowiek ma prawo do człowieka. Takie lub inne okoliczności mogą zlikwidować obcość, jaką zmuszeni jesteśmy obie w codziennym życiu nakładać, i mogą sprawić, że podejmiemy z sobą kontakt jak człowiek z człowiekiem. A.Schweitzer

Człowiek jest postrzegany przez pryzmat jego możliwości kontaktu społecznego. Pozytywne doświadczenie w porozumiewaniu się zwiększają prawdopodobieństwo satysfakcjonującego życia. Dzięki praktycznym działaniom rodziców, terapeutów, nauczycieli dzieci i młodzież z szerokim spektrum autyzmu mają szansę rozwoju i zaistnienia w społeczeństwie. Podczas szkolenia nauczyciele poznają różne strategie wspierania rozwoju uczniów z ASD.

Dzięki szkoleniu zyskasz:

  • Wiedzę dotyczącą  specyficznych cechy osób z autyzmem / zespołem Aspergera.
  • Główne elementy i etapy wspomagania dziecka z autyzmem / zespołem Aspergera.
  • Praktyczne przykłady postępowania z dzieckiem z autyzmem / zespołem Aspergera.  przy wykorzystaniu technik behawioralnych, m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, budowanie systemu motywacyjnego, gospodarka żetonowa, stosowanie podpowiedzi (gradacja oraz wycofanie podpowiedzi).
  • Konstruowanie planu aktywności i praca z planem aktywności. Struktura zadaniowa i dobór treści zadaniowych do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  • Techniki redukowania zachowań niepożądanych.
  • Integracja dziecka z autyzmem z pełnosprawnymi rówieśnikami. Równorzędne płaszczyzny procesu integracji dziecka z autyzmem / zespołem Aspergera  z grupą rówieśniczą. Zadania nauczyciela „cienia”.
  • Wspieranie zdolności komunikowania się i kompetencji społecznych  osób z autyzmem / zespołem Aspergera.

Po szkoleniu otrzymasz: 

  • certyfikat
  • dostęp do nagrania
Prowadząca:dr Adriana Kloskowska 
nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja, TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji;
ZNIŻKA!!!!

PROMOCJA!!!  PRZY ZAKUPIE DWÓCH KURSÓW  20% ZNIŻKI

Shopping Cart
Scroll to Top