Uczenie dzieci z autyzmem

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu. 

77,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji – jak zwiększać samodzielność

Nagranie szkolenia z dn. 04.11.2021 r.

Szkolenie rozwinie umiejętność prowadzenia konwersacji z uczniem, z autyzmem. Wskaże kierunki działania planu aktywności. Przybliży rolę nauczyciela cienia

Program szkolenia:

 • Wyjaśnienie , czyn są skrypty i jak je wykorzystać.
 • Omówienie planu aktywności, jego etapów i stosowania.
 • Określenie roli nauczyciela cienia.
 • Praktyczne ćwiczenia.
 • Bibliografia oraz przydatne linki.

Opis szkolenia Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji – jak zwiększać samodzielność

Uczniowie z autyzmem mają znacznie ograniczone zdolności tworzenia relacji z ludźmi oraz uczestniczenia w interakcji społecznych.  W funkcjonowaniu w grupie przeszkadzają im nieprawidłowości w werbalnej i niewerbalnej komunikacji.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w NODN COS:

 • Poznasz czym są skrypty.
 • Nauczysz się je stosować, dostosowując indywidualnie dla ucznia.
 • Poznasz, jak tworzyć plan aktywności.
 •  Wzmocnisz kompetencje w zakresie interakcji ucznia z autyzmem, z rówieśnikami.
 • Określisz rolę nauczyciela cienia.
 • Otrzymasz inspiracje, materiały.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli szkół podstawowych, specjalistów
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Shopping Cart
Scroll to Top