Promocja

Jak nie przegapić żadnego ucznia?

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały: Arkusz obserwacji osobowości ucznia i sytuacji w klasie , Ankieta dla ucznia , Wskazówki do ustrukturyzowanej rozmowy nauczyciela z rodzicami, Opis czterech podstawowych typów uczniów ze względu na zachowania , Indywidualny katalog działań z uczniem, Tabela oceny rezultatów podjętych działań, Przykładowy indywidualny katalog działań dla ucznia.

44,50 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały: Arkusz obserwacji osobowości ucznia i sytuacji w klasie , Ankieta dla ucznia , Wskazówki do ustrukturyzowanej rozmowy nauczyciela z rodzicami, Opis czterech podstawowych typów uczniów ze względu na zachowania , Indywidualny katalog działań z uczniem, Tabela oceny rezultatów podjętych działań, Przykładowy indywidualny katalog działań dla ucznia.

Jak nie przegapić żadnego ucznia? Sztuka dobrej diagnozy podstawą optymalnego planowania procesu uczenia się.

Wiedza o tym, jak się uczyć jest najważniejszą umiejętnością w życiu.                                                                                    

Tony Buzan

Diagnoza jest podstawą planowania, planowanie implikuje działanie, działanie poddawane monitorowaniu daje aktualny obraz sytuacji, a ta poddawana analizie pozwala na wyciągnięcie wniosków. Niezwykle ważne jest, by nauczyciele planowali proces edukacyjno-wychowawczy, uwzględniając różnice w stylach uczenia się, zachowań  i komunikacji swoich uczniów.

 

Szkolenie dedykujemy:  nauczycielom szkół podstawowych i średnich

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

Impuls do refleksji nad tym, jak projektować skuteczny proces uczenia się uczniów w oparciu o różne style ich funkcjonowania.

Konkretne informacje do zastosowania od zaraz: jak prowadzić obserwację uczniów, na co zwracać uwagę, by proces edukacyjny był dostosowany do potrzeb każdego ucznia.

Wiedzę  praktyczną sprawdzoną przez dr Adrianę Kloskowską, a opartą na naukowych badań – odwołania do literatury, badań, doświadczeń praktyka.

Opis Szkolenia:

Podczas webinaru zastanowimy się nad procesem uczenia się w dobie XXI wieku, omówimy różne style i strategie uczenia się, przeanalizujemy narzędzia pozwalające zdiagnozować uczniów w różnych sferach ich funkcjonowania: intelektualnego, zmysłowego, emocjonalnego. Rozważymy takie kwestie, jak: koszty przestrojenia, sukcesy w szkolnych konkurencjach, współzależność różnych stylów uczenia się. Przybliżymy modele pozwalające planować proces uczenia się uczniów, biorąc pod uwagę każdy styl uczenia się i różne preferencje uczniów.

Na szkoleniu:

Nauczyciele będą mieli możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Co znajdzie się na szkoleniu:

  1. Czym jest uczenie się?
  2. Diagnoza w szkole – po co i jak?
  3. Diagnoza…i co dalej?
  4. Co o uczeniu się mówią różne teorie?
  5. Jakie są style uczenia się i dlaczego warto je znać?
  6. Jak zdiagnozować zespół pod względem typów uczenia się i jak zaplanować pracę?
  7. Jak odnaleźć się jako nauczyciel wobec różnych stylów uczenia się uczniów?

Prowadząca: 

 dr Adriana Kloskowska 
nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z osobami z autyzmem, wykładowca akademicki, doradca zawodowy, coach kariery, właściciel i trener w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, wspiera rodziców podczas prelekcji, warsztatów i spotkań indywidualnych;  publikuje na łamach czasopism, m. in. w Charakterach, Monitorze Dyrektora Szkoły, Monitorze Dyrektora Przedszkola, Głosie Pedagogicznym, Edukacji Wczesnoszkolnej, TIKu w Edukacji, prowadzi na Facebooku strony #impulsdorozwojuedukacji #strefarozwoju #kobietawysoceskuteczna, administruje grupami  #impulsdlanauczycieli  #kobietawysoceskuteczna, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na naturalnych dźwigniach umysłu, mama.

 

Shopping Cart
Przewiń do góry