Teczka ucznia ze SPE

Teczka to zbiór gotowych do wykorzystania plików.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

79,00 

Availability: Na stanie

Teczka ucznia ze SPE

– to pomoc nauczycielom na wszystkich etapach edukacji w prowadzeniu dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce (uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczeń z opinią, uczeń potrzebujący wsparcia w wybranych formach PPP na wniosek). W teczce każdy nauczyciel (pedagog, wychowawca, osoba odpowiedzialna za koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce) otrzyma gotowe materiały w edytowalnej formie z możliwością modyfikacji do indywidualnych potrzeb ucznia i placówki.

Teczka to zbiór gotowych do wykorzystania plików:

 • Arkusz oceny efektywności PPP;
 • Arkusz OKRESOWEJ WOPFU, jako_ewaluacja podejmowanych działań modyfikacja zdalne – Wzór;
 • Dostosowania (przykładowe – zapisy – wzory) – zbiór;
 • IPET – aneks, kształcenie na odległość;
 • IPET – „Asperger” – wzór;
 • IPET – wypełniony – niepełnosprawność intelektualna wzór;
 • IPET – wzór;
 • IPET – zebranie;
 • Karta pomocy pp;
 • Karta ucznia w ramach PPP;
 • Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Literatura – polecane pozycje, do pracy z uczniem ze SPE;
 • Modyfikacja IPET – przykładowy wzór;
 • Opis dokumentacji – teczka ucznia ze spe;
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy pp  i dostosowania;
 • WOPFU poprzedzająca IPET – przykładowy wzór;
 • Wzór zawiadomienia IPET;
 • Wykaz aktów prawnych – organizacja pomocy pp.

 

Shopping Cart
Przewiń do góry