Uczeń z Zespołem Aspergera w zespole klasowym

Jeśli nie sprawdzian czy praca klasowa, to co?

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Uczeń z Zespołem Aspergera w zespole klasowym.

Jak pomóc naszemu uczniowi z ZA?

Nagranie szkolenia z dn. 20.10.2021r. 

Poznasz zaburzenia ucznia z ZA. Nauczysz się dobierać metody, techniki oraz sposoby pracy z uczniem z ZA. Otrzymasz materiały do pracy z uczniem z ZA.

Program szkolenia:

 • Jak się przygotować do pracy z uczniem z ZA?
 • Funkcjonowanie ucznia z ZA widziane oczami dziecka z zaburzeniami.
 • Jak poprawnie odczytać orzeczenie z PPP.
 • Mocne strony uczniów z ZA.
 • Zasady pracy z uczniem z ZA.

Opis szkolenia:

Zasadniczym dzieci z zespołem Aspergera jest funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Trudności w tej sferze widzimy zarówno w kontaktach z dorosłymi, jak i rówieśnikami. U dziecka z zespołem Aspergera uczenie się tych kompetencji jest procesem trudnym, wymagającym długotrwałej i przemyślanej terapii.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz w jaki sposób zaburzenia ZA wpływają na funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej.
 • Nauczysz się dobiera formy, metody, techniki w pracy z uczniem, z ZA.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie komunikacji ucznia z ZA.
 • Otrzymasz  inspiracje do pracy z uczniem, z ZA, materiały do wykorzystania na zajęciach, listę fachowej literatury.

Metody, techniki i formy pracy z uczniem, z ZA realizują wytyczne Rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad dzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli przedmiotów oraz nauczycieli specjalistów wszystkich etapów kształcenia i typów szkół
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Shopping Cart
Scroll to Top