Co możemy zrobić, by nasz uczeń czuł się dobrze w szkole?

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).a także dostęp do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania.

Co możemy zrobić, by nasz uczeń czuł się dobrze w szkole? Jak zbudować pozytywne relacje w grupie klasowej i szkole?

Nagranie szkolenia: 23.02.2022 r.

Poznasz zasady, techniki i sposoby umożliwiające budowę dobrych relacji  w grupie klasowej i szkole.

Program szkolenia:

 • Neurobiologia a relacje.
 • Znajomość podstawowych potrzeb, poczucia bezpieczeństwa (koktajl motywacyjny).
 • Czym są relacje w środowisku szkolnym i czy one są potrzebne?
 • Budowa dobrych relacji oparte na zaufaniu.
 • Budowanie wspólnoty, opartej na szacunku wobec różnic.
 • Wartości: tolerancja, otwartość, empatia, szacunek, wzajemne zrozumienie.
 • Umiejętność rozmowy z uczniem.
 • Zasady współpracy z uczniem i rodzicem.

Opis szkolenia:

Hasło, które często wypowiada nauczyciel: „ Nie jestem od lubienia tylko do uczenia” w teraźniejszych czasach straciło na mocy. Dlaczego nie można połączyć lubienia z nauką. Pedagodzy zbyt często powołują się na to, iż są rozliczani z efektów edukacyjnych. Jednak szkoła bez  dobrych relacji jest mało skuteczna, a efekty w postaci egzaminów i sprawdzianów raczej krótkotrwałe. Nauka w atmosferze lęku, niepełności, stresu jest po prostu niemożliwa. Należy jednak pamiętać, iż budowanie dobrych relacji nie służy tylko uczniowi, ale również nauczycielowi. Dlaczego zatem nie wypracować zasad tworzących środowisko szkolne jako bezpieczne dla ucznia i nauczyciela? Dobre relacje w szkole służą wszystkim.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 •  Zrozumiesz oddziaływanie zachodzące między neurobiologią a relacjami.
 • Poznasz podstawowe potrzeby, zabezpieczające poczucie   bezpieczeństwa (koktajl motywacyjny).
 • Dowiesz się, czym są relacje w środowisku szkolnym i jaki mają wpływ na proces uczenia się.                                
 • Dowiesz się, jak budować dobre relacje oparte na zaufaniu.
 • Dowiesz się, jak budować wspólnotę, opartą na szacunku wobec różnic.
 • Rozwiniesz wartości: tolerancja, otwartość, empatia, szacunek, wzajemne zrozumienie.
 • Nauczysz się prowadzić umiejętnie rozmowy z uczniem.
 • Nauczysz się tworzyć zasady współpracy z uczniem i rodzicem.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli przedmiotów oraz nauczycieli specjalistów wszystkich etapów kształcenia i typów szkół
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Shopping Cart
Przewiń do góry