21.11.2022 r.

19:00

Bezpłatne

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!

TYLKO 69 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia na żywo:

Agresja i przemoc rówieśnicza od wielu lat stanowią problem w wielu placówkach edukacyjno-wychowawczych. Ofiarami padają uczniowie w różnym wieku, a wśród sprawców spotykamy niestety coraz młodsze dzieci.

Żeby skutecznie zapobiegać oraz umiejętnie reagować w sytuacji rozprzestrzeniania się zachowań agresywnych trzeba posiadać określoną wiedzę i kompetencje wychowawcze, przede wszystkim zaś ze strony dorosłych musi wybrzmieć konkretny przekaz: przemoc w relacjach rówieśniczych jest niedopuszczalna, wiąże się z określonymi konsekwencjami     i wymaga współdziałania wszystkich „ stanów” szkolnych.

Na szkoleniu  porozmawiamy o rodzajach, wybranych przyczynach agresji oraz mechanizmach przemocy rówieśniczej .

Zostaną:

 • przedstawione typy i cechy charakterystyczne wszystkich trzech stron przemocy,
 • omówione takie pojęcia jak krąg prześladowania rówieśniczego oraz „wrogojaciel”
 •  sformułowane zostaną także zasady rozmów zarówno z ofiarami, jak i sprawcami przemocy.

Nie zabraknie także praktycznych metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wskazówek dotyczących postępowania w sytuacji tzw. „agresji gorącej”  Na koniec zaprezentowana zostanie koncepcja rozwoju wnioskowania moralnego, porozmawiamy także o przełożeniu jej na standardowe funkcjonowanie szkolne uczniów.

Dla kogo szkolenie:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pedagogów i psychologów szkolnych,
  • zainteresowanych  nauczycieli/wychowawców,
  • studentów kierunków pedagogicznych.
 •  zaświadczenia PDF do pobrania z poziomu uczestnika szkolenia na www.cos.edu.pl, 
 • dostępu do nagrania szkolenia na okres 3 m-cy.

 

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo ( dotyczy pakietu) uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) - w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

 • Uzupełnisz i uporządkują wiedzę nt. agresji i przemocy rówieśniczej,
 • Poznasz cechy charakterystyczne wszystkich uczestników przemocy
 • Poznasz wybrane metody pracy oraz komunikowania się z osobami z kręgu prześladowania rówieśniczego.
 • Agresja- definicje, przyczyny, rodzaje.
 • Wpływ środowiska rodzinnego szkoły oraz grupy rówieśniczej na zachowania agresywne.
 • Profil osób biorących udział w prześladowaniach.
 • Mechanizm stawania się sprawcą przemocy.
 • Konsekwencje ponoszone przez sprawców.
 • Przemoc szkolna- cechy charakterystyczne.
 • Krąg prześladowania rówieśniczego.
 • Taktyka działania prześladowcy.
 • Świadkowie przemocy szkolnej.
 • Kim jest „wrogojaciel”?
 • Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda korygowania zachowań agresywnych.

Udział w bezpłatnym szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Joanna Nienałtowska-Padło

–pedagog, psychoprofilaktyk, coachem, doświadczonym trener Rad Pedagogicznych

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry