Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEiN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

W łatwy i przyjemny sposób przeprowadzisz lekcje dla swoich uczniów zgodnie ze scenariuszem –  rozprawiać się z roprawką:)
Scenariusz zawiera szczegółowy opis poszczególnych zadań, dołączone są do niego karty pracy dla uczniów.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli szkół podstawowych 
 • Jak przeprowadzić lekcję według scenariusza.
 • Innowacyjne rozwiązania, na prowadzenie lekcji: moc kolorów, logiczna gałązka, nacobezu w formie pytań,
 • Rozprawka dla ucznia.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobranie na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu 
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.
 • szkolenie ma charakter filmowy, które jest dostępne bezpośrednio po opłaceniu ( zaksięgowaniu) wpłaty.

Po ukończeniu szkolenia online  uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

WAŻNE: Bez ukończenia szkolenia, nie zostanie wystawione ( wygenerowane) zaświadczenie.

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Podorska

trener, coach, tutor, doradca zawodowy, dyplomowany nauczyciel jęz. polskiego.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top