03.10.2022 r.

19:00

Bezpłatne

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenie odbywa się za pomocą platformy .Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!

TYLKO 69 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia:

Szkolenie zawiera podstawowe informacje na temat Zespołu Aspergera.

Omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z tematem oraz problemy w sferach funkcjonowania : społecznej, komunikacyjnej, behawioralnej oraz poznawczej).

Na szkoleniu prowadząca  omówi:

 • Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA we wszystkich sferach rozwoju
 • Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców
 • Garść przydatnych wskazówek z punktu widzenia osoby nieneurotypowe.
 • Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA
 • Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców

Dla kogo szkolenie:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pedagogów i psychologów szkolnych,
  • zainteresowanych  nauczycieli/wychowawców,
  • studentów kierunków pedagogicznych.
 •  zaświadczenia PDF do pobrania z poziomu uczestnika szkolenia na www.cos.edu.pl, 
 • dostępu do nagrania szkolenia na okres 3 m-cy.

 

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo ( dotyczy pakietu) uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) - w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

 • Poznasz specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży z ZA (na konkretnych przykładach z praktyki prowadzącego).

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą budowania relacji z Aspim oraz jego rodzicami. 

 • Poznasz praktyczne metody uczenia i wychowania szkolnego dzieci z ZA

 • Aktualizacja- kwestia nazewnictwa.
 • Główne pojęcia z zakresu funkcjonowania osób z ZA.
 • Ogólna charakterystyka Asperdzieciaka.
 • Strategie wspierania w zakresie komunikacji, funkcjonowania społecznego oraz w sferze poznawczej i behawioralnej i sensorycznej.
 • Wskazówki dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli.
 • Współpraca z rodzicami.

Udział w bezpłatnym szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Joanna Nienałtowska-Padło

–pedagog, psychoprofilaktyk, coachem, doświadczonym trener Rad Pedagogicznych

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry