Promocja

Jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami

Nagranie webinaru, dostępne na koncie uczestnika bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo jest szkolenie: Nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów.

O szkoleniu:Podczas szkolenia prowadząca wskaże zasadnicze różnice pomiędzy mózgami neurotypowymi, a mózgami dzieci i młodzieży ze SPE w kontekście indywidualnego wsparcia rozwoju. Omówi trudności, jakie napotykają w przedszkolu i szkole uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem ,w tym z zespołem Aspergera, z ADHD, zaburzeniami zachowania i dysleksją, wskazując z czego one wynikają (jakie są dysfunkcje, dysharmonie czy zaburzenia rozwojowe) i jak możemy pracować z uczniem, uwzględniając specyfikę funkcjonowania jego mózgu.

Po szkoleniu otrzymasz:

  • certyfikat
  • dostęp do nagrania
  • Materiały PDF

Dostępne kupony rabatowe: Przy zakupie dwóch i więcej kursów 10% zniżki, po wpisaniu kuponu KURS10.

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

44,50 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończony jest certyfikatem, a także dostępem do nagrania

i materiałów.

Jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami

A kiedy mózg ucznia rozwija się inaczej – jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

Efektywny proces edukacyjny i wychowawczy to taki, który oparty jest na naturalnych dźwigniach umysłu. Wiedza o ludzkim mózgu jest niezbędna osobom projektującym przestrzeń rowojową dzieci i młodzieży. Potrzebują jej zarówno rodzice, którzy są pierwszymi osobami mającymi wpływ na kstałtowanie się tego niezwykle platycznego organu ludzkiego, jakim jest mózg, jak i nauczyciele, którzy jako świadomi architekci edukacji przedszkolnej i szkolnej mają zaadniczy wpływ na efektywność procesu uczenia się. Na różnych etapach rozwojowych człowiek ma inne potrzeby, a co się z tym wiąże, aby w kolejnych latach życia  dziecka jego mózg mógł pracować optymalnie, dorośli muszą wykorzystywać wiedzę nt. jego funkcjonowania. W placówkach oświatowych mamy dziś liczną grupę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania czy ADHD. Wiedza nt. mózgów neurotypowych nie wystarcza więc, by nauczyciel mógł tak zorganizować środowisko pracy, by odpowiadało ono możliwościom i potrzebom mózgów z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami.

Dla kogo jest szkolenie:  Nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów.

Na szkoleniu uczestnik otrzyma:

Wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specyfiką pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, w tym z zespołem Aspergere, zaburzeniami zachowania, ADHD, dysleksją.

Wiedzę  praktyczną sprawdzoną przez dr Adrianę Kloskowską, a opartą na naukowych badań – odwołania do literatury, badań, doświadczeń praktyka – pedagoga specjalnego z 18-letnim doświadczeniem, specjalistę ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Impuls do pogłębiania wiedzy z zakresu pracy z uczniem ze spe – polecana literatura

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia prowadząca wskaże zasadnicze różnice pomiędzy mózgami neurotypowymi, a mózgami dzieci i młodzieży ze SPE w kontekście indywidualnego wsparcia rozwoju. Omówi trudności, jakie napotykają w przedszkolu i szkole uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem ,w tym z zespołem Aspergera, z ADHD, zaburzeniami zachowania i dysleksją, wskazując z czego one wynikają (jakie są dysfunkcje, dysharmonie czy zaburzenia rozwojowe) i jak możemy pracować z uczniem, uwzględniając specyfikę funkcjonowania jego mózgu.

Program:

  1. Mózg i jego zadanie w procesie uczenia się.
  2. Plastyczność mózgu w kontekście pracy z uczniem ze spe.
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju jako forma wsparcia dziecka ze spe.
  4. Charakterystyka mózgów uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, w tym z zespołem Aspergere, zaburzeniami zachowania, ADHD, dysleksją w kontekście rozwoju w przedszkolu i nauki szkolnej – jakie trudności napotykają uczniowie i z czego one wynikają oraz jak można w codziennej praktyce  dostosować środowisko edukacyjne i wychowawcze do potrzeb i możliwości uczniów z danym zaburzeniem.

Prowadząca:

 dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

Shopping Cart
Scroll to Top