fbpx

Metody pracy z uczniem SPE

Metody techniki, ćwiczenia, strategie terapeutyczne realizują wytyczne Rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad dzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) zobacz wzór, a także dostęp do nagrania oraz materiałów w PDF.

Nagranie szkolenia z dn. 09.09.2021r. 

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Skuteczne metody pracy z uczniem SPE. Jak podnieść efektywność kształcenia ucznia z SPE?

Nagranie szkolenia z dn. 09.09.2021r.

Poznasz metody, które pozwolą osiągnąć sukces edukacyjny uczniowi z SPE. Rozwiniesz jego samodzielność i zainicjujesz działania twórcze. Zaspokoisz potrzeby z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Program szkolenia:

 • Metody  aktywizujące i alternatywne a rozwój ucznia z SPE.
 • Techniki pracy umożliwiające osiąganie sukcesu edukacyjnego.
 • Gry dydaktyczne a nauka uczenia się.
 • Metody pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym.
 • Formy pracy rozwijające więzi nauczyciel – uczeń.
 • Korzystanie z urządzeń technicznych we wspomaganiu komunikacji z uczniem niepełnosprawnościami.

Opis szkolenia:

Trudności kształcenia uczniów z SPE. Skuteczne metody pozwolą podnieść efektywność kształcenia oraz rozwiną kompetencje komunikacyjne i społeczne oraz emocjonalne. Podniosą samoocenę ucznia.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń:

 • Poznasz alternatywne metody pracy.
 • Nauczysz się korzystać ze skutecznych metod zgodnie z dostosowaniami.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie uczenia się, rozpoznawania emocji oraz poznawania postaw społecznych.
 • Otrzymasz materiały w postaci kart pracy, zestawu metod i technik do pracy z uczniem z SPE.
 • Metody techniki, ćwiczenia, strategie terapeutyczne realizują wytyczne Rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad dzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli przedmiotów oraz nauczycieli specjalistów wszystkich etapów kształcenia i typów szkół
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Shopping Cart
Przewiń do góry