Samodzielność uczniów

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostęp do nagrania na okres 3 m-cy.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Data: 16.03.22 godzina 16:00

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

87,00 

Brak w magazynie

4-godziny dydaktyczne szkolenia na żywoNiepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF tj. Katalog metod pracy rozwijających samodzielność ucznia.

Jak rozwijać samodzielność uczniów?

Data szkolenia: 16.03.22 godzina 16:00

Szkolenie na żywo odpowiada na potrzeby nauczycieli, terapeutów, logopedów, psychologów. Nauczy nauczycieli, specjalistów stwarzać sytuacje zadaniowe, które sprzyjają rozwijaniu samodzielności uczniów

Program szkolenia na żywo:

 • Koncepcja autonomii uczniowskiej.
 • Obraz ucznia autonomicznego.
 • Perspektywa zadaniowa w nauczaniu samodzielności.
 • Sytuacja zadaniowe, również cyfrowe sprzyjające samodzielności.
 • Metody pracy rozwijające  samodzielność.

Opis szkolenia:

Szkolenie  na żywo pn. Jak rozwijać samodzielność uczniów?, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli, którzy podczas szkolenia nabędą umiejętność projektowania i realizowania zajęć na rzecz rozwoju samodzielności uczniów.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz koncepcję autonomii uczniowskiej,
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie projektowania i realizowania zajęć na rzecz rozwoju samodzielność uczniów,
 • zapoznasz się z praktykami bazującymi na rozwijaniu autonomii uczniów,
 • otrzymasz katalog metod pracy rozwijających samodzielność uczniów,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczyciel wspomagających , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top