Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasach I-III

77,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasach I-III, jako kierunek realizacji polityki oświatowej

Dla kogo jest szkolenie: Nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli świetlic, klas I-III. 

Na szkoleniu uczestnik:

1. Poznają Zalecenie Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018 r. 

2. Przeanalizują podstawę programową  w aspekcie kształtowania kompetencji kluczowych.

3. Zaplanują działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu kształtowaniu kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasach I-III. 

4. Wskażą kierunki/obszary rozwojowe szkoły/przedszkola  w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych .

Opis szkolenia:

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności, kreatywności, logicznego myślenia, skutecznej komunikacji, samodzielności – wszystkie te aspekty powinny być integralną częścią działalności przedszkola oraz szkoły. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat wdrażania odpowiednich działań dostosowanych do możliwości swojej placówki. 

Program:

  1. Kompetencje kluczowe – znaczenie w edukacji i życiu każdego człowieka.
  2. Metody i narzędzia pozwalające rozwijać kompetencje kluczowe na zajęciach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
  3. Kierunki rozwoju szkoły i przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top