Opis szkolenia:

Podczas szkolenia poruszone zostaną istotne problemy związane ze stażem na nauczyciela mianowanego, takie jak realizacja zadań i spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu MEN (MEiN)

Pomoże to uczestnikom uporządkować wiedzę w tym temacie i wzmocnić swoje kompetencje zawodowe w temacie w awansu zawodowego

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali żadnego stopnia awansu. 

 • Analiza aktów prawnych (rozporządzenie dotyczące awansu, ustawa Kara Nauczyciela) dotyczących zadań i wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Jak dokumentować staż na nauczyciela mianowanego?
 • Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawiania i podsumowywania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu.
 1.  
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.
 • Poznasz akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji stażowej
 • Otrzymasz praktyczny poradnik dotyczący awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Jolanta Barszcz-Skowronek

J.s removebg preview– dyrektor, trener w edukacji, coach, ekspert ds. awansu zawodowego.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top