Zajęcia rewalidacyjne

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępu do nagrania na okres 3 m-cy.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

  •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Skrót szkolenia:

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów tj.przykładowy program zajęć rewalidacyjnych.

” Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera” 

Szkolenie online  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn. 30.09.2021 r.

Opis szkolenia online

Celem szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS, jest omówienie obowiązków specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne dla dziecka/ucznia z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Program szkolenia :

  • Podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.
  •  Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.
  •  Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  • Przykłady dobrych praktyk – wybrane metody rozwijania kompetencji językowej i kompetencji społecznych uczniów autyzmem i Zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej.

Korzyści ze szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki zajęć rewalidacyjnych organizowanych w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
  • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji zespołu nauczycieli i specjalistów uczących dziecko/ucznia z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Dla kogo szkolenie:

  • dyrektorów,
  • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Shopping Cart
Przewiń do góry