Promocja

Plan pracy i organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe:Przykładowe plany pracy rewalidacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki i z autyzmem, Katalog metod wspierających ucznia podczas zajęć rewalidacyjnych.

57,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe:Przykładowe plany pracy rewalidacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki i z autyzmem, Katalog metod wspierających ucznia podczas zajęć rewalidacyjnych.

Plan pracy i organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, stanowią w przedszkolach i szkołach liczną grupę, która wymaga od nauczycieli indywidualnego wsparcia w zakresie organizacji pracy na co dzień oraz pracy w ramach zajęć rewalidacyjnych, których zaplanowanie i zorganizowanie musi odpowiadać indywidualnym potrzebom danego ucznia.

Nagranie szkolenia z dn.25.01.2021 r.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom zajęć rewalidacyjnych sposobów planowania i organizowania pracy z uczniem, w tym stworzenia planu pracy na zajęcia rewalidacyjne zgodnego z IPET oraz z WOPFu, a także przegląd metod pracy wspomagających wszystkie obszary funkcjonowania ucznia: fizyczny, społeczny, emocjonalny, poznawczy.

Program szkolenia

 1. Planowanie pracy na podstawie IPET i WOPFu  – tworzenie planu zajęć rewalidacyjnych – omówienie na podstawie przykładowych planów.
 2. Organizacja pracy rewalidacyjnej, czyli przegląd metod do zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem metod:
  – psychomotorycznych,
  – narracyjno-motorycznych,
  – usprawniających komunikację,
  – kształtujących kompetencje poznawcze,
  – społeczne i emocjonalne.

Korzyści dla uczestnika

Zyskasz wiedzę praktyczną, sprawdzoną przez dr Adrianę Kloskowską, a opartą na naukowych badaniach – odwołania do literatury, badań, doświadczeń praktyka: przykładowe metody do wykorzystania w pracy rewalidacyjnej oraz przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla
 • Nauczycieli zajęć rewalidacyjnych.
Szkolenie poprowadzi

dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

Shopping Cart
Scroll to Top