Bezpłatne

23.05.2022 r.

20:30

Opis szkolenia

Strach jest naturalną reakcją organizmu na zagrożenia i sytuacje niebezpieczne. Już od pierwszych chwil życia dzieci doświadczają różnego rodzaju lęków, które bardzo często są związane z naturalnym procesem rozwoju i charakterystyczne dla danego wieku. Lęk jest bowiem nieodłącznym elementem rozwoju: pojawia się zarówno w dorosłym życiu, jak i na przestrzeni wczesnodziecięcych lat, gdzie pełni istotną, psychofizjologiczną rolę. Niestety, zdarza się, że dziecięcy lęk przestaje pełnić swoją adaptacyjną funkcję i staje się centralnym objawem diagnozowanych u dzieci zaburzeń.

Podczas webinaru zostaną omówione najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są mechanizmy powstawania lęku, skąd się bierze, co go podtrzymuje, jak może się przejawiać u dzieci. Prowadząca przedstawi rodzaje lęków oraz narzędzia do pracy z lękiem. Na zakończenie opowie również jak pracować nad poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Dla kogo jest to szkolenie

  • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowe
Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Korzyści ze szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń

 • Poznasz rodzaje lęków występujących w okresie przedszkolnym,
 • Zdobędziesz wiedzę o sposobach przejawiania się lęku u dzieci,
 • Zdobędziesz wiedzę o metodach wspierania dziecka w przezwyciężaniu lęków rozwojowych,
 • Poznasz narzędzia do pracy z dzięckiem lękowym.
 • Lęk: jakie są mechanizmy jego powstawania, skąd się bierze i co go podtrzymuje?
 • Jak może przejawiać się lęk u dzieci?
 • Kiedy warto sprawdzić, czy problemy dziecka nie są powodowane lękiem?
 • Przykładowe rodzaje lęków (mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny).
 • Lęki typowe dla poszczególnych etapów rozwoju.
Jeśli z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo, to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji wraz z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!
Shopping Cart
Przewiń do góry