Promocja

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także otrzymasz klasyfikacje środków psychoaktywnych, pomysły na zajęcie profilaktyczne.

44,50 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także otrzymasz klasyfikacje środków psychoaktywnych, pomysły na zajęcie profilaktyczne.

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skuteczne działania szkoły i nauczycieli w walce z zachowaniem ryzykownym.

Nagranie szkolenia, które odbyło się w 2021r.

Dla kogo jest szkolenie:  Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, wychowawców, dyrektorów. 

Na szkoleniu uczestnik:

  1. Pozna procedury postępowania w przypadku posiadania zakazanych substancji uzależniających.
  2. Pozna przypadki zażywania środków psychoaktywnych, czynników chroniących i ryzyka.
  3. Zaplanuje działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu przeciwdziałaniu uzależnieniom.

  4. Wskaże kierunki/obszary rozwojowe szkoły w obszarze profilaktyki uzależnień.

Opis szkolenia:

Działania profilaktyczne są prowadzone obligatoryjnie na terenie każdej placówki oświatowej. Za ich skutecznością stoi wiedza i umiejętności kadry pedagogicznej. Szkolenie pozwoli uaktualnić odpowiednie kompetencje  oraz zaopatrzy nauczycieli w gotowe narzędzia i metody pracy. Aktualizacja wiedzy na temat środków psychoaktywnych i pochodnych,  udoskonaleni umiejętności nauczycieli w zakresie skutecznego radzenia sobie w walce z uzależnieniami wśród młodzieży oraz czynnikami ryzyka.

Program:

  1. Rodzaje uzależnień. Substancje psychoaktywne.
  2. Profilaktyka uzależnień w klasie, szkole, pomoc indywidualna i zbiorowa.
  3. Formy pomocy i współpracy.
  4. Planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki.

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top