Efektywna praca nauczyciela

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)., a także dostęp do nagrania oraz materiałów w PDF.

Szkolenie wpisuje się w realizację priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.

Data: 26.01.22 godzina 16:00

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywoNiepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Efektywna praca nauczyciela

z dzieckiem z niepełnosprawnością

Data szkolenia: 26.01.22 godzina 16:00

Szkolenie na żywo odpowiada na potrzeby nauczycieli, nauczycieli wspomagających, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Usystematyzuje swoją pracę pod względem skutecznych metod i technik pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Program szkolenia na żywo:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.
 • Budowanie motywacji –system wzmocnień.
 • Nauka samodzielności-metody uczenia się.
 • Analiza zachowania-radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.
 • Rodzaje uczenia się –wybór odpowiedniego rodzaju.
 • Efektywne programy terapeutyczne.

Opis szkolenia:

Szkolenie Efektywna praca nauczyciela z dzieckiem z niepełnosprawnością, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli pracujących z dzieckiem z niepełnosprawnością. Nauczyciele nauczą się dobierać metody i techniki w pracy tak, żeby ta nauka była efektywna.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie systemów motywacyjnych oraz różnych rodzajów uczenia się
 • zapoznasz się z zasadami radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • otrzymasz wzór  programu terapeutycznego

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczyciel wspomagających , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top