Promocja

Plan i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe: Przykładowe plany wspierające uczniów zgodnie z ich potrzebami opisanymi w dokumentacji poradni lub wynikającymi z diagnozy funkcjonalnej.

Plan i organizacja efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

57,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe: Przykładowe plany wspierające uczniów zgodnie z ich potrzebami opisanymi w dokumentacji poradni lub wynikającymi z diagnozy funkcjonalnej.

Plan i organizacja efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

 

Uczniowie z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych stanowią liczną grupę dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ponadto pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się uczniów, którzy tej pomocy potrzebują , mimo iż nie posiadają dokumentu z poradni. Ważne jest zatem, by zarówno jedna, jak i druga grupa miała zapewnione odpowiednie wsparcie specjalistyczne, zarówno w pracy na zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak i podczas bieżącej pracy.

 

Dla kogo jest szkolenie: Nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

 

Na szkoleniu otrzymasz:

Wiedzę  praktyczną sprawdzoną przez dr Adrianę Kloskowską, a opartą na naukowych badaniach – odwołania do literatury, badań, doświadczeń praktyka.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie, jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami prawa oświatowego, z zapisami z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz z potrzebami uczniów wynikającymi z diagnozy funkcjonalnej. 

Program:

  1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle przepisów prawa oświatowego.
  2. Analiza zapisów w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
  3. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Planowanie pracy na podstawie opinii, orzeczeń oraz diagnozy funkcjonalnej.
  5. Wdrażanie działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – praca ucznia ze specjalistami oraz bieżąca praca.
  6. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

Shopping Cart
Scroll to Top