Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), dostęp do nagrania na okres 3 m-cy i materiałów.

Priorytet MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy.

Data: 12.05.2022 r. g.17:00

 

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

 

77,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie na żywo z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania i dodatkowych materiałów, takimi jak: wzory dokumentów – Karta PPP, arkusz ewaluacji udzielanej PPP, IPET, AOWPFU, przykładowe zapisy do IPET, dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych dysharmonii.

Szkolenie dla nauczycieli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Instruktaż dla nauczycieli”

Instruktaż + 30 minut sesji Pytań i Odpowiedzi na żywo!

Data szkolenia 12.05.2022

 

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli w zakresie udzielania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wprowadzeniem w obowiązujące przepisy oraz obligatoryjne zadania nauczycieli w tym zakresie.

Program i korzyści ze szkolenia

Spotkanie ma formę wykładu i warsztatu polegającego na analizie form wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu, dokumentacji ucznia obojętnego pomocą oraz zadań nauczycieli.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne
 2. Zadania nauczycieli w zakresie pomocy PP
 3. Uczeń ze SPE- klasyfikacja
 4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Wsparcie rodziców i uczniów
 6. Dokumentacja PPP
 7. IPET, WOPFU- dziecko z orzeczeniem
 8. Karta PPP- dziecko z opinią
 9. Ewaluacja PPP
Dla kogo jest to szkolenie
 • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • Dla pedagogów,
 • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top