Promocja

Jak zapewnić wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Cykl czterech szkoleń (webinarów na żywo)
Szkolenia wpisują się w podstawowy kierunek polityki oświatowej państwa, na rok szkolny 2020/2021.

Dla kogo szkolenie: Dyrektorów nauczycieli, wychowawców, rodziców i studentów. 

O szkoleniu: Cykl  webinarów, które wpisują się w tematykę określoną w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa na r. szk. 2020/2021: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Po szkoleniach otrzymasz:

  • 4 certyfikaty
  • 4 dostępy do nagrań
  • BONUS – dostęp do szkolenia „Myślenie pozytywne” z certyfikatem 

Prowadząca:  dr Adriana Kloskowska 

267,00 

Brak w magazynie

Cykl czterech szkoleń (webinarów na żywo).

 

Gdyby ludzki mózg był dość prosty, by można go było pojąć, bylibyśmy zbyt prości, by to zrobić.

                                                                                                                                                       Marco Magrini

          

Szkolenie dedykujemy: Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i studentom. 

Opis szkolenia:  

Cykl  webinarów, które wpisują się w tematykę określoną w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa na r. szk. 2020/2021: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dzięki szkoleniom uczestnik zyska:  

Wiele tajemnic ludzkiego mózgu pozostaje wciąż nieodkrytych. Stają się one inspiracją do podejmowania kolejnych prób badawczych przez neurobiologów, przyglądających się temu, jak pracuje mózg i jakie środowisko sprzyja jego optymalnemu rozwojowi, a zatem czego potrzebuje człowiek na co dzień, by utrzymać mózg w dobrej kondycji. Wnioski płynące z badań nad mózgiem stanowią drogowskaz dla nauczycieli, jak projektować środowisko edukacyjne, by każdy uczeń mógł rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i z uwzględnieniem ograniczeń, a jeśli tak wielu uczniów przejawia dzisiaj trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych, zasadne jest, by nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę w tym zakresie, co pozwoli im odpowiedzieć na kluczowe pytania:

Dlaczego niektórym uczniom tak trudno zapamiętać nawet krótki tekst?

Dlaczego nie porafią płynnie czytać lub mają trudności ze zrozumieniem treści?

Dlaczego potrzebują liczyć na konkretach, a nie robią tego w pamięci?

Dlaczego mają trudności, by się skupić?

Dlaczego tak szybko się zniechęcają, a nawet buntują, gdy mają wykonać zadanie?

Dlaczego przejawiają zachowania niepożądane, a nawet agresywne lub są wycofani z życia społecznego?

Jak rozpoznać potrzeby ucznia, by pomóc mu w codziennej pracy?

Jak wspierać proces rozwojowy w zakresie edukacji i wychowania?

 

        Wielu uczniów potrzebuje innej niż ich koledzy i koleżanki organizacji pracy. Wielu ma trudności fizyczne, poznawcze, emocjonalne czy społeczne. W związku z tym  nauczyciele muszą być uważni i muszą potrafić rozpoznawać potrzeby dziecka, by organizować jego przestrzeń edukacyjno-wychowawczą na miarę jego możliwości, począwszy od etapu przedszkolnego, stanowiącego bardzo ważny dla rozwoju dziecka okres. Jest to bowiem czas największej plastyczności mózgu, a co za tym idzie gotowości dziecka do podejmowania kontaktów społecznych, zdolności do tworzenia bliskich związków z innymi ludźmi oraz umiejętności pozwalających na uczestniczenie w interakcjach, dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej rozpoczynać proces wspomagania rozwoju dziecka oraz by był on prowadzony regularnie i konsekwentnie.

Harmonogram szkoleń: 

1. Każdy jest inny i każdy wyjątkowy czyli diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych jako podstawa wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Nagranie dostępne bezpośrednio po zakupie

 2. A kiedy mózg ucznia rozwija się inaczej – jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami?

Nagranie dostępne bezpośrednio po zakupie

3. Ból społeczny czyli jak wspierać funkcjonowanie w grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zapobiegać wykluczeniu społecznemu?

Nagranie dostępne bezpośrednio po zakupie

4. Dobrostan a zdrowie psychiczne czyli co nauczyciele i rodzice powinni wiedzieć, by wspierać psychikę młodego człowieka, odpowiednio reagować na niepokojące sygnały, a także rozumieć osoby z chorobami psychicznymi.

18 stycznia 2021 r. godz. 19:00-20:30

Po szkoleniach otrzymasz:

  • 4 certyfikaty
  • 4 dostępy do nagrań
  • BONUS – dostęp do szkolenia „Myślenie pozytywne” z certyfikatem 

Prowadząca:  dr Adriana Kloskowska 

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

 

Warianty szkoleń

I Każdy jest inny i każdy wyjątkowy czyli diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych jako podstawa wsparcia psychologiczno-pedagogicznego I + A kiedy mózg ucznia rozwija się inaczej – jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami? I +Ból społeczny czyli jak wspierać funkcjonowanie w grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-cyjnymi i zapobiegać wykluczeniu społecznemu? I +Dobrostan a zdrowie psychiczne czyli co nauczyciele i rodzice powinni wiedzieć, by wspierać psychikę
młodego człowieka, odpowiednio reagować na niepokojące sygnały, a także rozumieć osoby z chorobami
psychicznymi I

Shopping Cart
Przewiń do góry