Nauczyciel wspomagający – dokumentacja

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Brak w magazynie

3-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, a także dostępem do nagrania i materiałów.

Nauczyciel wspomagający – dokumentacja dotycząca ewaluacji pracy

Nagranie: 08.06.2022 r.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować dokumentację końcoworoczną swojej pracy.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela wspomagającego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela wspomagającego na koniec roku szkolnego?

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli wspomagających, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji na koniec roku szkolnego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego,
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji końcoworocznej,
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów,
 • otrzymasz wzór  ewaluacji pracy nauczyciela wspomagającego.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających,
 • pedagogów,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • terapeutów.
Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top