fbpx

Awans zawodowy – nauczyciel wspomagający na nauczyciela dyplomowanego

 

Nagranie szkolenia z dn. 24.09.2021 r. 17:00

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) zobacz wzór, a także dostęp do nagrania oraz materiałów w PDF.

Skrót szkolenia:

 

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu. 

87,00 

Availability: Na stanie

3-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Nauczyciel wspomagający mianowany – awans zawodowy

na nauczyciela dyplomowanego

Nagranie szkolenia z dn. 24.09.2021 r.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających rozpoczynających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego . Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela dyplomowanego.

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
 •  Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  na stopień nauczyciela dyplomowanego .
 • Prezentacja dorobku zawodowego.
 • Rozwiązanie problemu.
 • Wspólpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela wspomagającego  do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel  musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających mianowanych, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów
Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Przewiń do góry