Nastolatek z Zespołem Aspergera

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Nastolatek z Zespołem Aspergera

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia: 15.02.2022 r. 

Szkolenie jest kontynuacją zajęć dotyczących strategii pomocy dziecku z Zespołem Aspergera.

Dotyczy okresu nastoletniego uczniów ze spektrum, podczas którego objawy „burzy i naporu” nakładają się na specyficzne cechy chrakterystyczne omawianej dysfunkcji.

Program szkolenia

 • ZA – podstawowe pojęcia-przypomnienie najistotniejszych informacji.
 • Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych.
 • Osobista nawigacja.
 • Przyjaźń i związki koleżeńskie osób z SA.
 • Okiem praktyka.
 • Typy temperamentów w odniesieniu do SA.
 • Kilka słów o damskiej wersji SA.

Opis szkolenia

Na szkoleniu  zostaną omówione wybrane zagadnienia związane  z okresem dojrzewania i jego specyfice w sytuacji nastolatka z ZA, w aspekcie relacji społecznych oraz funkcjonowania szkolnego.

Omówione zostaną elementy pomocy terapeutycznej, której mogą udzielać osoby wspierające rozwój.

Przyjrzymy się także funkcjonowaniem Aspich w aspekcie biologicznej teorii temperamentów H. Eysencka oraz o dziewczętach  „filozofkach”

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. okresu dojrzewania nastolatków z ZA w kontekście prawideł rozwojowych, szczególnie w zakresie relacji rówieśniczych.
 • Poznasz specyfikę funkcjonowania dziewcząt z ZA.

Dla kogo jest to szkolenie

 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • zainteresowanych  nauczycieli/wychowawców,
 • studentów kierunków pedagogicznych,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca
                             Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-PadłoJestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Shopping Cart
Przewiń do góry