Praca z uczniem z zaburzeniami emocji. Jak udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały: zbiór linków przydatnych do pracy nauczyciela, wzór – dostosowanie dla ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji, wzór – dostosowanie dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.​

 

87,00 

Brak w magazynie

90-minutowe szkolenie online  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

Szkolenie dla nauczycieli

„Praca z uczniem z zaburzeniami

emocji.  Jak udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej?”

 

Nagranie szkolenia

Praca z uczniem z zaburzeniami emocji – opis szkolenia

Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli, pedagogów, wychowawców w umiejętności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania na poziomie szkoły  podstawowej i przedszkola.

Program i korzyści ze szkolenia dla nauczycieli „Praca z uczniem z zaburzeniami emocji. Jak udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej?”

 1. Przyczyny zachowań trudnych,
 2. Kierunki pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocji,
 3. Komunikacja jako klucz,
 4. Planowanie działań wspierających,
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

Spotkanie pomoże nauczycielom, wychowawcom, terapeutom, rodzicom w podejmowaniu działań zaradczych oraz udzielaniu wsparcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji.

 • Poznasz podłoże zachowań trudnych
 • Nauczysz się udziela wsparcia
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały do pracy z uczniami z zaburzeniami emocji.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki i inspiracje do pracy poparte wiedzą i doświadczeniem przekazanym podczas szkolenia
Dla kogo jest to szkolenie
 • Dla wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Dla pedagogów,
 • Dla nauczycieli,
 • Dla wychowawców.
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top