Promocja

Metoda WebQuest jako strategia i sposób na zdalną edukację.

Nagranie webinaru, dostęp na koncie użytkownika bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo szkolenie:  Szkolenie jest kierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,  pracowników dydaktycznych bibliotek pedagogicznych i świetlic szkolnych oraz opiekuńczo – wychowawczych.

Opis szkolenia:  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę dotyczącą stosowania w procesie uczenia się i nauczania nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących cyfrowe narzędzia edukacyjne i mobilne aplikacje edukacyjne.

Po szkoleniu otrzymasz: 
 • certyfikat
 • dostęp do nagrania
 • materiały

 

Prowadzący:Marek Szafraniec 

                                                     

 

44,50 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
Nagranie webinaru, dostęp na koncie użytkownika bezpośrednio po zakupie.

Szkolenie dedykujemy: Szkolenie jest kierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,  pracowników dydaktycznych bibliotek pedagogicznych i świetlic szkolnych oraz opiekuńczo – wychowawczych.

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

Kompetencje i umiejętności cybermetodyczne pozwalające na realizację edukacji zdalnej przy wykorzystaniu autorskich WebQuestów lub tych, które są dostępne w sieci. Podczas szkolenia podniesie swoje kompetencje w zakresie:

 • korzystania z elektronicznych zasobów cyfrowych, sieci współpracy i bezpiecznego ich wykorzystywania,
 • tworzenia własnych e-materiałów z uwzględnieniem przydatności w danym przedmiocie lub nauczaniu.
 • interdyscyplinarnym, w tym WebQuestów wykorzystujących zasoby cyfrowe i mobilne aplikacje edukacyjne,
 • upowszechnienia metod i narzędzi wykorzystujących TIK w codziennej dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych,  prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o charakterze interdyscyplinarnym, opartych na metodzie projektów, eksperymentach uczniowskich i rozwiązywaniu problemów (Metoda WebQuest),
 • angażowania uczniów w proces zdobywania wiedzy poprzez stosowanie metod opartych na teorii konstrukcjonizmu i kolektywizmu.

Opis szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę dotyczącą stosowania w procesie uczenia się i nauczania nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących cyfrowe narzędzia edukacyjne i mobilne aplikacje edukacyjne. Cenne informacje dla siebie znajdą tu wszyscy zwolennicy i entuzjaści wykorzystania TIK do realizacji projektów edukacyjnych. Szkolenie przygotuje nauczycieli do tworzenia WebQuestów i prowadzenia edukacji zdalnej w oparciu o technologię BYOD (z ang. Bring Your Own Device „Przynieś swoje urządzenie), co pozwala na wykorzystanie przez nich dostępnych w domu smartfonów i tabletów.

Uczestnicy poznają zalety i możliwości zastosowania w nauczaniu zdalnym technologii BYOD, która:

 • wspiera nowe metody pedagogiczne, które koncentrują się na uczniach jako aktywnych
 • uczestnikach procesu nauczania przy pomocy narzędzi cyfrowych i takich sytuacjach edukacyjnych, które zakładają pracę zespołową i indywidualną uczniów oraz ich wzajemną komunikację i interakcję, twórcze rozwiązywanie problemów i myślenie projektowe, co jest istotą Metody WebQuest.
 • zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, współdziałanie uczniów w rozwiązywaniu problemów i dochodzeniu do wspólnego celu, eksperymenty uczniowskie, doświadczenia i działania terenowe zakładające wykorzystanie mobilnych aplikacji edukacyjnych dostępnych na smartfonach i tabletach,
 • dostarcza formatywnej oceny w czasie rzeczywistym i wspiera naukę oraz społeczności uczące się, dostarcza nowych narzędzi, takich jak zdalne i wirtualne laboratoria oraz wysoce interaktywne nieliniowe materiały szkoleniowe w oparciu o zaawansowane oprogramowanie do eksperymentowania i symulacji, media społecznościowe i gry edukacyjne.
Po szkoleniu otrzymasz: 
 • certyfikat
 • dostęp do nagrania
 • materiały

Prowadzący: Marek Szafraniec 

polonista, kulturoznawca i teatrolog z wyksztalcenia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończone studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Poprzednio pracownik naukowo -dydaktyczny Zakładu Wiedzy o Teatrze UŚl oraz recenzent teatralny i współpracownik działów literackich w dwóch teatrach. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu dorosłych, studentów, uczniów jako wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PWSZ w Raciborzu, WSP TWP w Warszawie, WSE im. J. Tischnera w Krakowie oraz kolegiów nauczycielskich i placówek doskonalenia nauczycieli. Pracował też w administracji rządowej (Wicekuraor Oświaty w Katowicach) i samorządowej (Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego). Obecnie nauczyciel – konsultant w RODN „WOM” w Katowicach i trener w WS Humanitas w Sosnowcu. Duże doświadczenie w konstruowaniu WebQuestów (ponad 50) i prowadzeniu szkoleń z tej metody (prawie10 tys. godzin i kilka tysięcy przeszkolonych nauczycieli). Obecnie upowszechnia mobilne aplikacje edukacyjne, edublogi i technologię BYOD.

ZNIŻKA!!!

PROMOCJA!!!  PRZY ZAKUPIE DWÓCH KURSÓW  20% ZNIŻKI

Shopping Cart
Scroll to Top