Lęki rozwojowe u dzieci

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

77,00 

Brak w magazynie

SKU: leki-rozwojowe-u-dzieci Kategoria: Kurs: Lęki rozwojowe u dzieci

2 – godziny dydaktyczne  szkolenia online  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

„Lęki rozwojowe u dzieci „

Szkolenie online !
Nagranie: 23.05.2022r.

Celem szklenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej leków rozwojowych

Program szkolenia

 • Lęk: jakie są mechanizmy jego powstawania, skąd się bierze i co go podtrzymuje?
 • Jak może przejawiać się lęk u dzieci?
 • Kiedy warto sprawdzić, czy problemy dziecka nie są powodowane lękiem?
 • Przykładowe rodzaje lęków (mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny).
 • Lęki typowe dla poszczególnych etapów rozwoju.

Opis szkolenia

Strach jest naturalną reakcją organizmu na zagrożenia i sytuacje niebezpieczne. Już od pierwszych chwil życia dzieci doświadczają różnego rodzaju lęków, które bardzo często są związane z naturalnym procesem rozwoju i charakterystyczne dla danego wieku. Lęk jest bowiem nieodłącznym elementem rozwoju: pojawia się zarówno w dorosłym życiu, jak i na przestrzeni wczesnodziecięcych lat, gdzie pełni istotną, psychofizjologiczną rolę. Niestety, zdarza się, że dziecięcy lęk przestaje pełnić swoją adaptacyjną funkcję i staje się centralnym objawem diagnozowanych u dzieci zaburzeń.

Podczas webinaru zostaną omówione najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są mechanizmy powstawania lęku, skąd się bierze, co go podtrzymuje, jak może się przejawiać u dzieci. Prowadząca przedstawi rodzaje lęków oraz narzędzia do pracy z lękiem. Na zakończenie opowie również jak pracować nad poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz rodzaje lęków występujących w okresie przedszkolnym,
 • Zdobędziesz wiedzę o sposobach przejawiania się lęku u dzieci,
 • Zdobędziesz wiedzę o metodach wspierania dziecka w przezwyciężaniu lęków rozwojowych,
 • Poznasz narzędzia do pracy z dzięckiem lękowym.

Dla kogo jest to szkolenie

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowe

Prowadząca: dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top