Lekcja wg motywującego toku

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w  szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia online  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

„Jak przygotować lekcję wg motywującego toku? -projektowanie zajęć krok po kroku”

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie: 01.04.2022r.

Podczas szkolenia nauczyciele nauczą się projektować lekcję w sposób przemyślany i przyjazny uczniowi wg motywującego toku.

Program szkolenia

 • Nasze doświadczenia- co nas motywowało do nauki?
 • Co ma wpływ na motywację do uczenia?
 • Strategia RUMAKA w budowaniu celu lekcji.
 • Taksonomia Blooma , czyli jak tworzyć wymagania przyjazne uczniowi w zgodzie z Podstawą programową.
 • Rola zadania edukacyjnego w pracy z uczniem.
 • Postawić kropkę nad „i”, czyli moc refleksji uczniowskiej.
 • Motywujący tok lekcji – zobacz to na przykładzie.
 • Proces uczenia się , czyli co z czym się łączy, aby osiągnąć efekty i zmotywować uczniów do uczenia się

Opis szkolenia

Nauczyciele często dostrzegają brak motywacji do nauki u współczesnego ucznia. Podczas szkolenia zatem będzie można poznać tok lekcji motywującej, dzięki której uczniowie są aktywni i odpowiedzialni za swój proces uczenia się.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poszerzysz wiedzę na temat elementów wpływających na motywację.
 • Poznasz i nauczysz się stosować strategię RUMAKA do tworzenia celów lekcji.
 • Zastosujesz taksonomię Blooma w połączeniu z Podstawą programową do tworzenia wymagań/ kryteriów sukcesu przyjaznych uczniowi.
 • Dokonasz analizy przykładowej lekcji pokazującej proces uczenia się.
 • Poznasz 2 ciągi myślowe mające wpływ na proces uczenia się ucznia.
 • Dowiesz się, co składa się na motywujący tok lekcji.
 • Nauczysz się stosować poznany tok zajęć do projektowania własnych lekcji.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli kl. 1-8 szkoły podstawowej,
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych,
Prowadząca:
Dorota Podorska
Dorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Shopping Cart
Przewiń do góry