Komunikacja z uczniem niepełnosprawnym

Alternatywne sposoby komunikacji realizują wytyczne Rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad dzielenia ,organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) zobacz wzór, a także dostęp do nagrania oraz materiałów w PDF.

Data: 07.10.2021r. godzina 19:00

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu na żywo. 

77,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Alternatywne sposoby komunikacji z uczniem niepełnosprawnym

Data: 07.10.2021r. g.19:00

Poznasz alternatywne sposoby komunikacyjne w pracy z uczniem, z niepełnosprawnościami. Otrzymasz karty pracy rozwijające kompetencje miękkie. Poznasz pytania wspomagające           ( metoda Kellera, pytania coachingowe oraz sokratejskie).

Program szkolenia:

 • Metody  aktywizujące i alternatywne a rozwój ucznia z SPE.
 • Techniki pracy umożliwiające osiąganie sukcesu edukacyjnego.
 • Gry dydaktyczne a nauka uczenia się.
 • Metody pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym.
 • Formy pracy rozwijające więzi nauczyciel – uczeń.
 • Korzystanie z urządzeń technicznych we wspomaganiu komunikacji z uczniem niepełnosprawnościami.

Opis szkolenia:

Uczniowi z niepełnosprawnościami towarzyszą problemy w komunikacji, tak z rówieśnikami, jak również z nauczycielami i innymi dorosłymi. By temu zapobiegać, poznamy metodę Kelllera, pytania coachingowe oraz sokretajskie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w NODN COS:

 • Poznasz metody i techniki pracy z uczniami szkół podstawowych.
 • Nauczysz się wykorzystuje umiejętności miękkie podczas spotkań, korzysta z alternatywnych sposobów komunikacji
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie rozwoju umiejętności komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.
 •  Otrzymasz materiały w postaci przykładowych ćwiczeń, kart pracy oraz rozwijających umiejętności komunikacyjne.

Alternatywne sposoby komunikacji realizują wytyczne Rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad dzielenia ,organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli przedmiotów oraz nauczycieli specjalistów wszystkich etapów kształcenia i typów szkół
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Shopping Cart
Scroll to Top