Promocja

Myślenie jest w cenie czyli jak się uczyć efektywnie i jak uczyć innych uczenia się.

Nagranie webinaru, dostęp bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo jest to szkolenie: Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych

O szkoleniu: Informacje umożliwiające skuteczne uczenie się w oparciu o badania z zakresu neurobiologii i naturalnych dźwigni umysłu, czyli takie, które pozwolą uczestnikowi efektywnie się uczyć oraz pokazywać innym, jak to robić.

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat
 • dostęp do nagrania

Szkolenie wpisuje się w realizację piątej kompetencji wymienionej w dokumencie: Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, która brzmi: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat
 • dostęp do nagrania

 

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

 

 

44,50 

Brak w magazynie

Nagranie webinaru

Szkolenie wpisuje się w realizację piątej kompetencji wymienionej w dokumencie: Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, która brzmi: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Dla kogo jest to szkolenie:

Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

Informacje umożliwiające skuteczne uczenie się w oparciu o badania z zakresu neurobiologii i naturalnych dźwigni umysłu, czyli takie, które pozwolą uczestnikowi efektywnie się uczyć oraz pokazywać innym, jak to robić.

Opis szkolenia :

W polskiej szkole termin „uczenie się” ma podręcznikowo-encyklopedyczne konotacje, podczas gdy uczenie się jest procesem, w którym udział bierze cała osoba, z jej emocjami, historią, zdolnościami. By proces uczenia się był efektywny, czyli informacje nie zacierały się tak szybko jak napis na piasku, ale żeby były zasobem, który możemy wykorzystywać w różnych sytuacjach, potrzebna jest wiedza oparta na badaniach z zakresu neurobiologii, bowiem badacze mózgu wiedzą już dość dużo na temat tego, jak uczy się mózg. Jest to szczególnie ważne w sytuacji hybrydowej edukacji czyli takiej, w której uczniowie w dużej części sami organizują swój proces uczenia się. Ważne, by i oni wiedzieli, co mogą zrobić, by ich wysiłek – tak, uczenie się to pewien wysiłek i ważne, byśmy mieli tego świadomość – przynosił długotrwałe korzyści. Jest to konieczne w świecie, w którym wciąż czegoś się oduczamy i uczymy czegoś innego, dlatego umiejętność uczenia się jest podstawową kompetencją pozwalającą człowiekowi na permanentny rozwój.

Czego się nauczysz na szkoleniu:

 • Jak wygląd efektywny proces uczenia się.
 • Jak wiedza konstytuuje się w umyśle.
 • Jak zakotwiczać informacje.
 • Po co nam skojarzenia i jaka jest ich rola w procesie uczenia się.
 • Jakie są skuteczne strategie wykorzystywani mózgu do efektywnej nauki.
 • Jak konstruować ćwiczenia.
 • Jak planować uczenie się – organizacja czasu, przestrzeni.
 • Jak utrwalać informacje.
 • Jak sprawdzać czyjąś wiedzę.

Co znajdzie się na szkoleniu:

Połączenie informacji teoretycznych i wyników badań z praktycznymi rozwiązaniami, a także doświadczeniami prowadzącego (wychowawcy, polonisty, doradcy zawodowego) w zakresie projektowania skutecznego procesu uczenia się uczniów.

Po szkoleniu otrzymasz:

  • certyfikat
  • dostęp do nagrania 

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja, TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji.

 

Shopping Cart
Scroll to Top