Promocja

Jak kształtować kompetencje społeczne i komunikacyjne

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także dostępem do nagrania i skryptu „Narzędziownia – rozwiązania do pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera” 

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją szkoleń online.

57,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także dostępem do nagrania i skryptu „Narzędziownia – rozwiązania do pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera” 

„Jak kształtować kompetencje społeczne i komunikacyjne podczas zajęć rewalidacyjnych oraz bieżącej pracy z uczniami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera”

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera mają duże trudności w zakresie funkcjonowania w grupie społecznej. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych jest obligatoryjne, zarówno podczas zajęć rewalidacyjnych, jak i w bieżącej pracy z uczniem, a zatem zarówno specjaliści, jak i nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele wspomagający powinni wiedzieć, jak kształtować te kompetencje, by możliwie najlepiej wspomagać ucznia w tym zakresie.

Program szkolenia online

 1.  Cechy diagnostyczne osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w kontekście kształtowania kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz rozwoju poznawczego.
 2.  Zaburzenia w zakresie teorii umysłu oraz konsekwencje tych zaburzeń w kształtowaniu umiejętności szkolnych.
 3.  Trudności w sytuacjach społecznych oraz czynniki warunkując ich wystąpienie.
 4.  Analiza zachowań nieakceptowanych społecznie.
 5. Zasady pracy z uczniem, w tym wykorzystanie elementów treningu kompetencji społecznych – strategie, cele, kompetencje, organizacja, dobór uczestników, praktyka.
 6.  Nauka w grupie: problem „niewybranej” osoby, losowy dobór osób do grupy, krąg przyjaciół, przydzielenie indywidualnego zadania.
 7.  Świat społeczny: scenariusze społeczne, historyjki społeczne, opowiadanie życia, kartoteka znajomych, generalizacja umiejętności.

Opis szkolenia online

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z problematyką pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i komunikacyjnych, które stanowią podstawę rozwoju umiejętności szkolnych. Podczas spotkania omówione zostaną zarówno trudności w funkcjonowaniu osób z autyzmem, wynikające z tego, że mózgi nieneurotypowe inaczej postrzegają otaczającą nas rzeczywistość, jak i sposoby wsparcia uczniów w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, zarówno podczas zajęć rewalidacyjnych, jak i w bieżącej pracy.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

 • Impuls do refleksji nad tym, jak kształtować kompetencje społeczne i komunikacyjne uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zarówno na zajęciach rewalidacyjnych, jak i w bieżącej pracy.
 • Konkretne informacje do zastosowania od zaraz: jak analizować trudności, jakie stosować strategie, by praca z uczniem była efektywna.
 • Wiedzę praktyczną sprawdzoną przez dr Adrianę Kloskowską, a opartą na naukowych badań – odwołania do literatury, badań, doświadczeń praktyka.
 • Praktyczne rozwiązania do pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w formie skryptu.
Dla kogo jest szkolenie
 • nauczyciele zajęć rewalidacyjnych,
 • terapeuci,
 • nauczyciele wspomagający,
 • wszyscy nauczyciele przedmiotów pracujący z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
Prowadząca:
Adriana Kloskowskadr Adriana Kloskowska
Nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista szkolenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, właściciel i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju, mówca motywacyjny, autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych i artykułów, które publikuje w Charakterach, Newsweek Psychologii, Głosie Pedagogicznym, Monitorze Dyrektora Szkoły, Monitorze.
Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, jestem autorką kursów internetowych „Wykorzystanie narzędzi TOC na języku polskim”, czyli jak ciekawie uczyć form. Dyrektora Przedszkola, Forum Placówek Niepublicznych, Wczesnej Edukacji, Horyzontach Anglistyki, TIKu w Edukacji, Terapii Specjalnej, redaktor naczelna Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Integracja Sensoryczna, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy nt. naturalnych dźwigni umysłu, prowadzi na FB stronę Impuls do rozwoju edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli, autorka bloga  mama nastolatki.
Shopping Cart
Scroll to Top