Bezpłatne

05.05.2022 r.

19:00

Opis szkolenia „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
Będziesz  miał/a możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Dla kogo jest to szkolenie
  • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
  • Dla pedagogów,
  • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • wszystkich zainteresowanych,

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 
 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

Największą korzyścią jest pozyskanie wiedzy na temat konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogiczenej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy.
  3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
  4. Ocena efektywności programu, modyfikacja programu-ewaluacja.
  5. Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.
Jeśli z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo, to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji wraz z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!
Shopping Cart
Przewiń do góry