Promocja

Uczeń ze spe – planowanie i organizowanie pracy, w tym IPET i WOPFU

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również  dodatkowe materiały:  (prezentacja, wzór IPET, arkusz WOPF, akty prawne)

 

 

 

57,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również  dodatkowe materiały:  (prezentacja, wzór IPET, arkusz WOPF, akty prawne).

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie i organizowanie pracy, w tym IPET i WOPFU

Dla kogo jest to szkolenie: Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów.

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:
Informacje dotyczące organizowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami,  zgodnie z przepisami prawa oświatowego: uczeń z opinią, z orzeczeniem, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Szkolenie wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa na r. szk. 2020/2021: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Opis Szkolenia:

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią różnorodną grupę, która potrzebuje wsparcia w różnym zakresie. Niektórzy z nich posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inni orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeszcze inni objęci są wczesnym wspomaganiem rozwoju czy pomocą w wyniku zaistniałej potrzeby. Początek roku szkolnego to czas, gdy nauczyciele, wychowawcy, specjaliści planują pracę na kolejny rok szkolny, uwzględniając wnioski z poprzedniego roku, dlatego warto, śledząc przepisy prawa oświatowego, przygotować się do zaplanowania i zorganizowania pracy i różnych form wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.

Co znajdzie się na szkoleniu:
Połączenie informacji wynikających z przepisów prawa oświatowego z praktycznymi rozwiązaniami pedagoga specjalnego pracującego od osiemnastu lat z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak zaplanować i zorganizować pracę zgodnie z przepisami prawa oświatowego dla uczniów:
• wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarówno tych posiadających opinie porani, jak i tych, którzy takiej opinii nie posiadają;
• z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
• objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Prowadząca:  dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja, TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji.

Shopping Cart
Scroll to Top