Egzamin tuż tuż


Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w szkołach podstawowych.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

„Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z jęz. polskiego?”

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia: 28.02. 2022 r.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają skuteczne metody pracy przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego  oraz przypomną sobie, jakie zmiany obowiązują podczas egzaminu w roku szkolnym 2021/22

Program szkolenia

 • Analiza wyników egzaminów- mocne i słabe strony.
 • Sprawozdanie CKE a rekomendacje i wnioski do pracy.
 • Przegląd skutecznych metod pracy w kontekście egzaminów.
 • Pokaż to na przykładzie, czyli jak zastosować w praktyce poznane metody.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem trzech wybranych metod.
 • Jak dobrze przygotować ósmoklasistę do egzaminu?

Opis szkolenia

Każdego roku nauczyciele zastanawiają się, jak skutecznie przygotować swoich uczniów do egzaminu. Podczas szkolenia będzie można zatem poznać ciekawe pomysły , dzięki którym zadania egzaminacyjne będą bardziej przyjazne dla uczniów oraz ich rozwiązanie efektywniejsze.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Dokonasz  minianalizy wyników egzaminu zewnętrznego  w zakresie mocnych i słabych stron.
 • Przypomnisz sobie , jakie zmiany obowiązują podczas egzaminu z jęz.polskiego w roku szkolnym 2021/22.
 • Poznasz rekomendowany przez CKE sposoby na rozwijanie wymagań egzaminacyjnych , które wypadły  najsłabiej. 
 • Zobaczysz na konkretnych przykładach sposoby  skutecznego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z jęz. polskiego.
 • Nauczysz się stosować co najmniej  dwóch  metod pomagających w przygotowaniu do egzaminu.  

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli jęz. polskiego szkoły podstawowej
Prowadząca:
Dorota Podorska
Dorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Shopping Cart
Przewiń do góry