Dziewczyny w spektrum – mistrzynie kamuflażu

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

87,00 

Brak w magazynie

, , ,

Dziewczyny w spektrum – mistrzynie kamuflażu

Data szkolenia: 13.12.2023 r. g. 17:00, liczba godzin ( godz. dydakt.): 1,5,w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.

Szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest szkolenie:

 • nauczycieli/wychowawców, szkolnych i pozaszkolnych specjalistów (psychologowie, pedagodzy, logopedzi), rodziców dziewcząt w spektrum, studentów kierunków psycho-pedagogicznych

Program szkolenia:

 • Specyfika funkcjonowania dziewcząt w spektrum ( wygląd, zainteresowania, rówieśnicy),
 • Różnicowanie objawów u chłopców i dziewcząt,
 • Wyzwania związane z umiejętnościami społecznymi,
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami,
 • Kamuflaż – metoda na przetrwanie,
 • Dziewczyny ze spektrum i światy równoległe,
 • Brak diagnozy- koszty osobiste i społeczne,
 • Osobowość plus,
 • Życie w dżungli – kilka porad praktycznych dla bohaterek szkolenia.

Opis szkolenia:

Osoby ze spectrum są często nie rozumiane przez otoczenie, więc nie uzyskują właściwego wsparcia i nie są w stanie realizować swoich, czasem zaskakujących  potencjałów.

Ich zachowania, deficyty w sferze społecznej i komunikacyjnej stanowią nie tylko utrudnienie codziennego życia w świecie tzw. neurotypowych, ale też są przyczyną lęków, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych, które pogłębiają jeszcze bardziej istniejące problemy.

Dziewczęta są często diagnozowane z dużym opóźnieniem (czasem nawet  w życiu dorosłym), nierozpoznane, pozbawione pomocy i tych aspektów życia, które wiążą się z prawidłowościami rozwojowymi nastolatków, uciekają w wyimaginowany świat, gdzie wreszcie czują się „u siebie”.

Szkolenie ma przybliżyć problematykę spektrum autyzmu „w damskim wydaniu”, zwrócić uwagę na mało zauważalne cechy i zachowania, a przede wszystkim wskazać metody pracy i sposoby reagowania, które w największym możliwym stopniu pomogą dziewczętom.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Uporządkujesz wiedzę nt. charakterystycznych cech i zachowań dziewcząt ze spektrum autyzmu.
 • Poznasz specyfikę zachowań dziewcząt w kontekście wsparcia w sferze emocjonalno – społecznej.

Prowadząca:

Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-Padło

Jestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Shopping Cart
Scroll to Top