Dostosowanie wymagań edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.

Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe pdf: Dostosowania dla ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego, Dostosowania dla ucznia z zespołem Aspergera, Dostosowania dla ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, Dostosowania dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, Dostosowania dla ucznia z chorobą przewlekłą, Dostosowania dla ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji, Dostosowania dla ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi, Dostosowania dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, Dostosowania dla ucznia cudzoziemca w Szkole, Dostosowania dla ucznia szczególnie uzdolnionego, Dostosowania dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, ARKUSZ DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI, Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wzór dokumentacji IPET, Wzór WOPFU

47,00 

Brak w magazynie

SKU: dostosowanie-dokumentacji Kategoria: Kurs: Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.

Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe pdf: Dostosowania dla ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego, Dostosowania dla ucznia z zespołem Aspergera, Dostosowania dla ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, Dostosowania dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, Dostosowania dla ucznia z chorobą przewlekłą, Dostosowania dla ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji, Dostosowania dla ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi, Dostosowania dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, Dostosowania dla ucznia cudzoziemca w Szkole, Dostosowania dla ucznia szczególnie uzdolnionego, Dostosowania dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, ARKUSZ DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI, Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wzór dokumentacji IPET, Wzór WOPFU

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to szerokie grono podopiecznych w każdej placówce. Odpowiednia klasyfikacja ich potrzeb oraz prowadzenie dokumentacji rzutują na efektywność udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Podczas szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę na temat obligatoryjnej dokumentacji w tym zakresie.  

Dla kogo jest szkolenie: Pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowców.

Na szkoleniu uczestnik:

  1. Poznają swoje obowiązki względem uczniów ze SPE
  2. Nauczą się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych.
  3. Wzmocnią kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Otrzymają przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w odpowiednie prowadzenie dokumentacji (dostosowań) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Program:

  1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb 
  2. Dokumentacja- dostosowanie wymagań edukacyjnych w  siwtle przepisów prawa. 
  3. Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
  4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp. 

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

 

Shopping Cart
Scroll to Top