Dostosowanie wymagań edukacyjnych

77,00 

Brak w magazynie

90-minutowe  szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania. Dodatkowo uczestnik otrzyma ogromną ilość materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !

Nagranie szkolenia z dn. 06.09.2021 r.

Opis szkolenia

Szkolenie zaopatrzy nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji.
Specjalne potrzeby edukacyjne wiążą się z odpowiednim podejściem do kształcenia i wychowania dostosowanym do możliwości ucznia. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, czym są SPE, jak je rozpoznawać, klasyfikować oraz kreować swoje zajęcia tak, aby wspierały uczniów.

Korzyści szkolenie w NODN COS

 1. Poznasz swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 2.  Nauczysz się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 3. Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Otrzymasz przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.
Program
 1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb.
 2. Dokumentacja- dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa. 
 3. Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp. 
Dodatkowe, darmowe materiały edukacyjne dla uczestników szkolenia!
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego 
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawność ruchowa w tym afazja
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia)
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą
 •  Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca w Szkole
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dla kogo jest to szkolenie
 • Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów,
 • Dla pedagogów,
 • Dla wychowawców,
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Szkolenie "Dostosowanie wymagań edukacyjnych" zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania, materiałów edukacyjnych

Rodzaj wydarzenia: EducationEvent

Tryb frekwencji: OnlineEventAttendanceMode

Status wydarzenia: EventScheduled

Wykonawca: Organization

Nazwa wykonawcy: Centrum Organizacji Szkoleń

URL wykonawcy: https://centrumorganizacjiszkolen.com/

Data rozpoczęcia: 2021-09-06 18:00

Data zakończenia: 2021-09-06 19:30

Adres URL biletu: https://centrumorganizacjiszkolen.com/dostosowanie-dokumentacji-2021-2022/

Cena wejścia: 77

Waluta: PLN

Dostępność: InStock

Dostępność zaczyna się: 2021-09-06T18:00:00

Zapasy magazynowe: Beginner

Ocena redakcji:
5
Shopping Cart
Scroll to Top