Dodaj mi skrzydeł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

  • priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa,
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

 

87,00 

Brak w magazynie

3-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

„Dodaj mi skrzydeł. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci”.  

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych”

Szkolenie online  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia

Opis szkolenia online

W trakcie szkolenia online  dowiesz się , jak dzięki podejściu Pozytywnej Dyscypliny i narzędziom, które proponuje, oraz wiedzy na temat przyczyn niewłaściwych zachowań, skutecznie motywować i zachęcać dzieci do współpracy oraz jak krok po kroku pomóc im budować ich poczucie własnej wartości.

 Dowiesz się: 

czym jest poczucie własnej wartości i jak je kształtować u dzieci

– dlaczego tak ważne jest spojrzenie na naukę tej kompetencji w szerszej perspektywie

– czym różni się klasyczna pochwała od komunikatu zachęcającego

– co mówić i robić, by dzieci czuły, że przynależą i mają znaczenie w grupie rówieśniczej, klasie, placówce, rodzinie

Szkolenie dostarczy wiedzy nt  Pozytywnej Dyscypliny – skutecznego, empatycznego, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa oraz

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  1. Poznasz założenia  Pozytywnej Dyscypliny i jej praktyczne pomysły na codzienne wyzwania wychowawcze, 
  2.  Nauczysz się , jakich narzędzi używać, aby pomagać dzieciom lubić siebie  oraz jak budować skuteczne komunikaty, pełne empatii, zrozumienia i wsparcia, zachęcające dzieci do współpracy
  3. Wzmocnisz kompetencje w zakresie komunikowania się z dzieckiem, opartego na szacunku, empatii, podpartego wiedzą na temat rozwoju dziecka oraz korzyści, płynących z rezygnacji z używania zewnętrznych narzędzi , mających na celu wzbudzanie motywacji u dziecka
  4.  Otrzymasz… inspirację, wsparcie i praktyczne pomysły 

Dla kogo jest to szkolenie

  • Wychowawcy klas,
  • Pedagodzy szkolni,
  • Wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem i młodzieżą,
  • rodzice, opiekunowie,
Prowadzący

Olga Pośpiech

Od ponad 4 lat wspiera rodziców i nauczycieli, pomagając im budować wartościowe relacje z dziećmi, ucząc empatycznej komunikacji i skutecznej współpracy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Pozytywnej Dyscypliny (jest certyfikowaną edukatorką tego podejścia), założenia pedagogiki Marii Montessori(ukończyła roczny kurs montessoriańskiej pedagogiki przedszkolnej) i rodzicielstwa bliskości. Dzieli się także swoim 6-letnim doświadczeniem, zdobytym na stanowisku dyrektorki niepublicznego przedszkola Montessori. Prowadzi zarówno warsztaty dla rodziców, jak i szkolenia dla rad pedagogicznych. Lubi czytać, przede wszystkim książki o rodzicielstwie i rozwoju osobistym. Prywatnie jest mamą dwóch synów (10 i 12 lat).

 

Shopping Cart
Scroll to Top