Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

77,00 

Availability: Na stanie

50-minutowe szkolenie online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania i materiałów: przykładowe dokumenty – okresowy arkusz OWPFU jako ewaluacja, karty oceny efektywności udzielanej PPP.

Indywidualizacja kształcenia

– diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nagranie szkolenia.

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia w szkole do skutecznego wdrażania indywidualizacji kształcenia. Na spotkaniu zostaną przedstawione aspekty prawne, sposoby dokumentowania oraz udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie.

Opis szkolenia:

Szkolenie wprowadzi słuchaczy w obowiązujące przepisy, zasady prowadzenia dokumentacji indywidualizacji procesu kształcenia ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne (w tym dostosowania w IPET) oraz indywidualizację kształcenia ze względu na cele, treści oraz wykorzystywane narzędzia. 

Program:

  1. Indywidualizacja kształcenia- podstawy prawne.
  2. Diagnoza trudności i predyspozycji w indywidualizacji procesu nauczania.
  3. Cele i zasady indywidualizacji kształcenia.
  4. Dokumentacja indywidualizacji procesu kształcenia i praca z uczniem ze SPE.  (IPET< KARTA PPP< WOPFU, dostosowania wymagań edukacyjnych)

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  1. Poznasz prawne aspekty indywidualizacji kształcenia
  2. Nauczysz się prowadzić efektywnie wsparcie dla uczniów zgodnie z kierunkami polityki oświatowej.  
  3. Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania PPP.
  4. Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały do wykorzystania w pracy.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

  • zainteresowanych nauczycieli.

 

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Przewiń do góry