Pakiet szkoleniowy- 2 szkolenia

Pakiet składa się z:

 1. Szkolenia online: Indywidualizacja kształcenia – diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Imiennego zaświadczenia uczestnika szkolenia (format .pdf, do wydruku)
 • 3 miesięcznego dostępu do szkolenia ” Indywidualizacja kształcenia – diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Materiałów w formacie WORD: arkusz oceny efektywności PPP, arkusz OKRESOWEJ WOPFU, jako ewaluacja podejmowanych działań, modyfikacja zdalne – wzór, karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET)

2. Szkolenia na żywo: Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10.03.2022 r. g.17:00 na platformie ClickMeeting. Dzień przed szkoleniem otrzymasz zaproszenie na szkolenie (poprosimy o sprawdzenie skrzynki Spam, oferty, społeczność, newsletter, kosz często tam wpadają wiadomości systemowe).

 • Imiennego zaświadczenia uczestnika szkolenia (format .pdf, do wydruku),
 • 3 miesięcznego dostępu do nagrania szkolenia.

77,00 

Availability: Brak w magazynie

SKU: diagnoa-orzeczenia-pakiet Kategoria: Członkostwo: Pakiet szkoleniowy: Diagnoza+Orzeczenia

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • W jakiej formie otrzymam zaświadczenie? Imienne zaświadczenie w formacie PDF, do wydruku. Do odbioru z poziomu panelu uczestnika, po zalogowaniu się na Moje konto na www.cos.edu.pl
 • Czy na zaświadczeniu jest podana forma szkolenia? Nie, na dokumencie nie nadmieniamy o formule szkolenia on-line.

Indywidualizacja kształcenia – diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nagranie szkolenia.

Program:

 1. Indywidualizacja kształcenia- podstawy prawne.
 2. Diagnoza trudności i predyspozycji w indywidualizacji procesu nauczania.
 3. Cele i zasady indywidualizacji kształcenia.
 4. Dokumentacja indywidualizacji procesu kształcenia i praca z uczniem ze SPE.  (IPET< KARTA PPP< WOPFU, dostosowania wymagań edukacyjnych)

Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Szkolenie na żywo, data: 10.03.2022 r. g.17:00

Program:

 • Opinia z PPP
 • Orzeczenie z PPP
 • Wskazówki do interpretacji dokumentów z PPP
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych
 • IPET i WOPFU

Dzień otrzymasz lzaproszenie do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top