Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją – wzór, wzór pisma do sądu zawiadamiającego o zdarzeniu na terenie szkoły, akty prawne omawiane podczas szkolenia, broszury: Nowe narkotyki. Poradnik dla nauczycieli (dokument GIS); Bezpieczna Szkoła (dokument MEN);

59,00 

Brak w magazynie

Szkolenie online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem.
Otrzymasz również dodatkowe materiały szkoleniowe: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją – wzór, wzór pisma do sądu zawiadamiającego o zdarzeniu na terenie szkoły, akty prawne omawiane podczas szkolenia, broszury: Nowe narkotyki. Poradnik dla nauczycieli (dokument GIS); Bezpieczna Szkoła (dokument MEN);

Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Szkolenie wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Uczniowie wielu szkół podejmują zachowania ryzykowne i wchodzą w konflikt z prawem, a sytuacje niebezpieczne z ich udziałem zdarzają się także podczas zajęć lekcyjnych. Stanowcza, oparta na przepisach prawa, reakcja kadry jest niezbędna. Szkolenie przybliży procedury reagowania w różnych sytuacjach, wyjaśniając kiedy współpraca z innymi podmiotami jest niezbędna i jak prawo chroni nauczyciela – funkcjonariusza publicznego.

Dla kogo jest szkolenie: Nauczycieli, wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy szkół.  

Na szkoleniu:

  • Poznasz skalę przestępczości nieletnich na terenie placówek oświatowych oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące problematyki przestępczości nieletnich i obowiązków szkół w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
  • Zapoznasz się z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na terenie szkoły, a których sprawcą jest uczeń.
  • Otrzymasz schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut), wzór pisma zawiadamiającego organy ścigania i przykład prezentacji edukacyjnej skierowanej do uczniów.

Opis szkolenia:

Przybliżone zostaną procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością oraz omówione zostaną schematy różnych sytuacji interwencyjnych (uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnej, uczeń agresywny, wagarowanie i in.). Uczestnicy poznają różnicę między społecznym a prawnym obowiązkiem zawiadamiania organów ścigania. Wyjaśniona zostanie ponadto prawna ochrona przewidziana dla nauczycieli, jako funkcjonariuszy publicznych.

Chociaż policyjne statystyki pokazują, że każdego roku zmniejsza się liczba przestępstw popełnianych na terenie placówek oświatowych i wychowawczych, wciąż jest to liczba niepokojąco wysoka. W 2019 roku stwierdzono bowiem 6 854 przestępstw, a z każdym z nich wiąże się reakcja pracowników szkoły, konsekwencje wobec sprawcy, emocje ofiar, świadków i rodziców . Pojawiają się także pytania, o to, ile zdarzeń niebezpiecznych z udziałem uczniów nie zostało w ogóle zgłoszonych i jak wygląda jakość współpracy pomiędzy szkołami, a Policją i sądem rodzinnym.

Program:

  1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich.
  2. Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych.
  3. Schemat postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją – spożywanie alkoholu/ narkotyków, palenie papierosów, wagarowanie.
  4. Schemat postępowania w przypadku zaistnienia czynu karalnego na terenie szkoły – przestępstwa narkotykowe, kradzież, pobicie i in.
  5. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej
  6. Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog szkolny, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki, realizatorka licznych szkoleń dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Shopping Cart
Scroll to Top