Cyberbezpieczeństwo – internetowe zagrożenia dla młodzieży

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

49,00 

Availability: Na stanie

SKU: cyberbezpieczenstwo-jakie-zagrozenia-mlodziez-w-sieci Kategoria: Kurs: Cyberbezpieczeństwo- młodzież w sieci

Szkolenie  online w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do skryptu ze szkolenia w formacie PDF, linkami do materiałów i filmików profilaktycznych oraz przykładowych scenariuszy zajęć. Ukończone szkolenie uprawnia również do otrzymania wzoru procedur reagowania szkół w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

Nagranie szkolenia z dn. 16.11.2021 r.

Cyberbezpieczeństwo – internetowe zagrożenia dla młodzieży

W obliczu rozwoju nowych technologii, a zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy edukacja przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości, zagrożenia internetowe stały się jeszcze bardziej powszechne. Kadra pedagogiczna szkół ponadpodstawowych jako jeden z podmiotów działania systemu oświaty jest zobowiązana przekazać uczniom wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, ale także wspierać i reagować w sytuacji, gdy młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy. Szkolenie przybliży najczęstsze zagrożenia świata wirtualnego i sposoby przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

Program szkolenia online

 1. Specyfika korzystania z Sieci przez dzieci starsze, w tym wpływ edukacji zdalnej na ich funkcjowanie.
 2. Klasyfikacja zagrożeń internetowych – niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, naruszenie prywatności i danych osobowych oraz zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online. Wyjaśnienie zjawisk sekstingu, fake news, online challenge, clickbait, patostreaming.
 3. Ochrona prawna przed cyberzagrożeniami.
 4. Uzależnienie od Internetu.
 5. Warte polecenia przykłady oddziaływań profilaktycznych z zakresu cyberzagrożeń skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Opis Szkolenia online

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty, skali oraz sposobów rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom w świecie wirtualnym, na które narażona jest współczesna młodzież. Uczestnicy szkolenia poznają możliwe środki zaradcze i sposoby reagowania, gdy uczeń stanie się ofiarą lub sprawcą cyberzagrożeń. Zostaną wyposażeni także w umiejętność przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej swoim podopiecznym, by skutecznie edukować w zakresie istniejących zagrożeń.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną najczęstsze zagrożenia internetowe, jakie czyhają na użytkowników Internetu, a także omówione zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia takiego zjawiska. Uczestnicy otrzymają narzędzia ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną oraz przykłady zajęć i materiałów profilaktycznych z przedmiotowej tematyki.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń

Uczestnicy szkolenia:

 1. Poznają klasyfikację cyberzagrożeń oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku.
 2. Zapoznają się ze sposobami interweniowania w sytuacji ujawnienia na terenie placówki oświatowej zjawiska cyberprzemocy. 
 3. Otrzymają schematy działań interwencyjnych, przykłady materiałów i scenariuszy do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla
 • Nauczycieli
 • Pedagogów szkolnych
 • Wychowawców szkół ponadpodstawowych
 • Dyrektorów szkół
Szkolenie poprowadzi Lidia Cynt

lidia cynt
magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog szkolny, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki, realizatorka licznych szkoleń dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Przewiń do góry