Jeśli nie sprawdzian czy praca klasowa, to co? Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności w atmosferze sprzyjającej uczniowi?

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Jeśli nie sprawdzian czy praca klasowa, to co? Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności w atmosferze sprzyjającej uczniowi? Jak zapewnić ciekawe sposoby sprawdzania tego, czego nauczył się uczeń w procesie uczenia się?

Nagranie szkolenia: 17.02.2022 r.

Poznasz metody, formy i techniki motywujące ucznia do pracy, by w sprzyjającej atmosferze sprawdzić wiedzę i umiejętności

Program szkolenia:

 • Potrzeby ucznia ze względu na różne style uczenia się.
 • Sposoby dbania o dobrostan nauczyciela.
 • Mocne strony ucznia w procesie uczenia się.
 • Zasady pracy indywidualnej i  w grupie.
 • Metody, techniki, formy, które mogą być wykorzystane na różnych zajęciach.
 • Rolę informacji  zwrotnej w motywowaniu ucznia do nauki uczenia się.

Opis szkolenia:

Zasadniczym  problemem w ostatnim czasie stała się duża liczba prac klasowych , sprawdzianów, kartkówek. Uczniowie zmęczeni taką ilością, przestają przygotowywać się do nich, po prostu odpuszczaj, twierdząc, iż nie są w stanie przyswoić wszystkich treści.  Zatem efekt jest odwrotny do zamierzonego. Zniechęcenie, obciążenie pracą nie tylko źle wpływa na uczenie się, ale również na relacje w grupie. Jak temu zapobiec. Co można zrobić, by uczeń z nami współpracował i czuł się dobrze  w środowisku szkolnym? Tego dowiesz się na szkoleniu.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz potrzeby ucznia ze względu na różne style uczenia się.
 • Zapoznasz się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie zasad dzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Określisz rolę informacji  zwrotnej w motywowaniu ucznia do nauki uczenia się.
 • Poznasz i omówisz pomoce, które mogą być wykorzystane na każdych zajęciach.
 • Omówisz zasady pracy indywidualnej i  w grupie.
 • Określisz w jaki sposób wykorzystać mocne strony ucznia w procesie uczenia się.
 • Zapoznasz się ze sposobami dbanie o dobrostan nauczyciela.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • nauczycieli przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej
Prowadząca:
Jolanta Małecka

magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej , oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 39 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Coach, trener oświaty i TOC , mentorka w kursach internetowych ok-zeszytu oraz TOC. Prowadzę szkolenia dla Rad Pedagogicznych , biorę udział we wspomaganiu szkół oraz w projektach Doradztwa. Niezwykle cenię wymianę doświadczeń podczas spotkań. Od 2019 roku prowadzę firmę szkoleniową – EduRozwój Jolanta Małecka.

Kategorie:

Szkolenie online

77,00 
3 dostępu
Shopping Cart
Przewiń do góry