Błędy dokumentacji w PPP

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN:Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Data: 22.03. 2022 r. g.17:00

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie na żywo  z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania.

Jakich błędów i nieprawidłowości unikać w dokumentowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce?

Data: 22.03. 2022 r. g.17:00

Szkolenie  przedstawia prawne aspekty tego o  czym musi pamiętać dyrektor, jako osoba sprawująca kontrolę nad dokumentacją oraz nauczyciele prowadzący dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Opis szkolenia:

Spotkanie pozwoli zrozumieć przeanalizowane przepisy prawa oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (szkoła, przedszkole)

Program:

 • Obowiązujące przepisy.
 • Indywidualne teczki ucznia z zakresu PPP.
 • Dokumentowanie form PPP udzielanych w placówce.
 • Podstawowe zagadnienia i gotowe rozwiązania pomagające uniknąć nieprawidłowości.

Korzyści ze szkolenia w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz Obowiązujące przepisy.
 • Nauczysz się odpowiednio dokumentować pracę PPP w placówce.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom objętych PPPdzenia zajęć zgodnych z psychorozwojem i samopoczuciem  uczniów.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • pedagogów;
 • dyrektorów,
 • zainteresowanych nauczycieli

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top