Bariery w integracji

Po zakończonym szkoleniu otrzymasz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostęp do nagrania na okres 3 m-cy.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Data: 24.02.22 godzina 16:00

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

87,00 

Brak w magazynie

4-godziny dydaktyczne szkolenia na żywoNiepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF tj. Katalog metod pracy rozwijających samodzielność ucznia.

Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością

Data szkolenia: 24.02.22 godzina 16:00 

Szkolenie na żywo odpowiada na potrzeby nauczycieli, terapeutów, logopedów, psychologów, rodziców. Nauczy nauczycieli, specjalistów, rodziców radzić  sobie w sytuacjach stawiania barier osobom z niepełnosprawnością i ich przeciwdziałania.

Program szkolenia na żywo:

 

 • Pojęcie integracji.
 • Cel integracji osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
 • Bariery architektoniczne.
 • Bariery ekonomiczne.
 • Bariery psychiczne.
 • Bariery kulturowe.
 • Bariery społeczne.
 • Bariery edukacyjne.
 • Zadania nauczyciela w pracy z uczniem z niepełnosprawnością.
 • Korzyści z nauki w szkole integracyjnej dla dzieci pełnosprawnych.
 • Korzyści z nauki w szkole czy klasie integracyjnej-dzieci z niepełnosprawnością.
 • Przykład zajęć integracyjnych dla uczniów.

Opis szkolenia:

Szkolenie  na żywo pn. Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością, pogłębi wiedzę nauczycieli, specjalistów, rodziców w zakresie barier, z którymi mogą się spotkać dzieci z niepełnosprawnością i nauczy sposobów radzenia sobie w sytuacjach wykluczania.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz pojęcie integracji oraz jej cel,
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie radzenia sobie w sytuacjach wykluczania uczniów z niepełnosprawnością,
 • zapoznasz się z barierami, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością,
 • otrzymasz scenariusz zajęć integracyjnych,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczyciel wspomagających , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:

Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top